מאמרים:

טוקניזציה - הבשורה הבאה של טכנולוגיית הבלוקצ'יין

04 אוקטובר 2018

צביקה גרוס , שותף, מנהל תחום שרותי חשבות ומיקור חוץ |

זירות ההיי-טק והפיננסים העיקריות בכל העולם גועשות כבר כמעט שנתיים בהיסטריית הבלוקצ'יין והמטבעות הקריפטוגרפיים. הטכנולוגיה שהיוותה את הבסיס בראשית העשור להצגתו של מטבע הביטקוין, ונתפסה בתחילת הדרך כגחמה איזוטרית לגיקים בלבד, הפכה בתוך זמן קצר לחביבת עולם הפשע בגלל האנונימיות שהציעה, ויכולת העברת הערך בין צדדים לעיסקה ללא אפשרות איתור וזיהוי. למרות המוניטין השלילי שדבק באותם ימים לביטקוין, קיבלה טכנולוגיית הבלוקצ'יין שדרוג משמעותי עם הצגת רשת האיתריום במחצית השנייה של 2015. האיתריום הוסיף נדבך משמעותי לשימוש בטכנולוגיה, כאשר נפתחה האפשרות להציב חוזים חכמים על הרשת.  חוזים אלו מאפשרים ביצוע טרנסאקציות מוסכמות, בצורה אוטומטית, בין שני צדדים, ללא צורך בגורם מתווך. המימוש הראשון של חוזים אלו היה הנפקה של אסימונים (TOKENS) בצורה אוטומטית תמורת תשלום באיתר (ETHER) שהוא המטבע הבסיסי של רשת האיתריום.

טורפים את הקלפים

קיימים שימושים נוספים רבים לחוזים חכמים, ורשתות רבות אחרות מלבד רשת האיתריום מציעות היום תשתית להקמה של חוזים חכמים כאלו, אך ניתן לומר כי בשלב זה רשת האיתריום שולטת ביד רמה בעולם החוזים החכמים, והנפקת המטבעות.

אסימונים אלו מהווים למעשה מטבע קריפטוגרפי חדש, אשר ניתן להשתמש בו בהתאם לחוקיות שנקבעה בחוזה החכם שיצר אותו. הערך הגלום במטבע שנוצר, והתנאים לשימוש בו, מפורטים במסמך שמפרסם הגוף שמנפיק את אותו מטבע ונקרא ספר לבן או White paper. הנפקה של אסימון / מטבע נקראת ICO (Initial Coin Offering) והיא מהווה כלי לגיוס כספים אשר לרוב אמורים לשמש לשם הקמה של המיזם המובטח שבו יהיה ניתן להשתמש באותם מטבעות. מטבעות אלו הופכים להיות נכס קריפטוגרפי לכל דבר, וניתן להעביר אותם מאדם אחד לשני בצורה ישירה על גבי רשת האיתריום, וכן לסחור בהם בבורסות השונות על הבלוקצ'יין.

הנפקת המטבעות על רשתות הבלוקצ'יין השונות הפכה לתזזיתית, ובמהלך שנת 2017 בלבד גוייסו באמצעות הנפקות ICO כאלו סך מצטבר של כ 5.5 מליארד דולר. בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2018 גוייסו עוד כ 14 מליארד דולר. סכומים משמעותיים אלו טורפים לחלוטין את הקלפים בעולמות הפיננסים והמימון, והם משפיעים בצורה עמוקה על שוק השקעות ההון סיכון, כאשר הם מהווים תחליף זול, נגיש, קל וזמין, לגיוס ההון הקלאסי מקרנות וממשקיעים רגילים. עם זאת, חלק גדול מדי של הנפקות אלו התברר לאחר מעשה כאחיזת עיניים, כאשר מיזמים שגייסו בתוך מספר ימים מיליוני דולרים על בסיס הבטחות עמומות, התגלו ככשלון עסקי במקרה הטוב, או כהונאה מכוונת במקרה הפחות טוב.

הסכומים האדירים שגוייסו, עם ההפסדים שספג ציבור המשקיעים שנהה בהמוניו אחרי הזהב החדש, משכו את תשומת ליבם של גופי האכיפה השונים בכל העולם. גופים אלו שהעדיפו להתעלם בתחילה מהעולם הקריפטוגרפי וקיוו שהוא יתאדה כלעומת שבא, מבינים היום שמדובר בעובדה מוגמרת, ויש להתייחס אליה במלוא כובד הראש.

עולם חדש של מימון

אחד הגורמים המשפיעים ביותר על הנפקת המטבעות כיום הם חוקי ניירות הערך בכל מדינה, ורשויות האכיפה האמונות על אכיפת חוקים אלו. כאשר הנפקה של מטבע מסויים מוגדרת כהנפקה של נייר ערך, חלות על המנפיק כל החובות החוקיות המתלוות לגיוס הון בבורסות הרגילות, לרבות חובות הרישום, חובות הגילוי והדיווח, וחובות הרישוי למסחר. מכיוון שמטרתו של הגיוס באמצעות הבלוקצ'יין היה להקל על תהליך הגיוס, ולהפחית עלויות ורגלוציה, ומכיוון שזירות המסחר של נכסים קריפטוגרפיים, רובן ככולן, אינן מורשות לסחור בניירות ערך, ניסו מרבית ההנפקות לעמוד בתנאים השונים המאפשרים להחריג אותן מהגדרת נייר ערך. בעיקרו של דבר הנסיון הוא להציג את המטבע כזכות לרכישה של מוצר או שרות עתידיים (Utility Token) ולא כנייר ערך שרוכשים אותו לשם השקעה (Security Token) הצפוייה להניב רווחים. עם זאת, רשויות החוק האמריקאיות מחמירות במיוחד, ונוטות לסווג כל הנפקה של מטבע כנייר ערך הכפוף לרגולציה, מכיוון שלטענתם גם מטבעות המציגים את עצמם כזכות להשתתף במיזם מסויים, נרכשים למעשה לשם השקעה מתוך ציפייה לעליית ערך המטבע, ולא לשם שימוש אמיתי בשירות או במערכת העומדים בבסיסו.

רשויות החוק בכל העולם עמלות כיום על מתווים מקלים שבהם יהיה ניתן להנפיק מטבעות קריפטוגרפיים, המסווגים כניירות ערך, עם הקלות משמעותיות בחובות ברישום והדיווח. חלק מהמתווים מתבססים על הגבלות בסכומי ההשקעה, בדומה להקלות הרגולטוריות במסלול גיוס המונים (Crowd Funding), וחלקם מתבסס על הגבלת ההשקעות למשקיעים כשירים בלבד.  גיבוש מתווים אלו יפתח את הדלת לעולם חדש של מימון באמצעות טכנולוגיית הבלוקצ'יין, שיאפשר גיוס הון מהיר, יעיל וזול יחסית, למימון חברות ולרכישת נכסים, בצורה הקלאסית, במקום המיקוד הקיים היום בהנפקת מטבעות תפעוליים המבוססים לעיתים קרובות על רעיונות ערטילאיים, המתפוגגים זמן קצר לאחר שהמנפיקים גרפו את כספי ההנפקה לכיסם.

טוקניזציה של נכסים

האפשרות להנפיק מטבעות שייסווגו כניירות ערך, עשוי ליצור עולם חדש, יש מאיין, של טוקניזציה של נכסים (Tokenization) . באמצעות הצמדה של מטבע מסויים לנכס פיזי, ניתן להפוך כל נכס פיזי לנכס דיגיטאלי, שניתן יהיה להעביר אותו מיד ליד בצורה מיידית על רשת הבלוקצ'יין (בדומה להעברה של מניות מחשבון אחד לשני). טוקניזציה של נכסים תאפשר גם להנזיל נכסים פיזיים, לסחור בהם בבורסות השונות, לצאת מהשקעות בתוך תקופת ההשקעה, ולאפשר כניסה למשקיעים קטנים על ידי פיצול הבעלות על הנכס לחלקים קטנים ביותר, בדומה לנעשה היום בשוקי המניות.

כבר היום קיימים מספר מיזמי בלוקצ'יין המיועדים לטוקניזציה של נכסים, כאשר רובם פונים בצורה טבעית לשוק הנדל"ן המושתת על מימון. במקום להכנס להשקעה בנכס נדלני עם סף כניסה גבוה יחסית של עשרות או מאות אלפי דולרים, ועם "נעילה" של ההשקעה לכל תקופת הפרוייקט, יהיה ניתן באמצעות הנפקת מטבעות על נכסים אלו, להכנס להשקעה בסכומים קטנים בהרבה, ולצאת מההשקעה בתוך התקופה על ידי מכירת הטוקן לצד שלישי, או מסחור שלו בבורסות הקריפטוגרפיות המתאימות. עם זאת, עיקרון הטוקניזציה אינו מוגבל לנכסי נדל"ן בלבד, וניתן בצורה דומה להנגיש השקעות בנכסים אחרים, כמו חפצי אומנות, ואפילו מניות בחברות פרטיות שאינן נסחרות בבורסות. בצורה דומה ניתן לגייס כספים לקרנות גידור ולמוצרי השקעה אחרים, בצורה יעילה ונזילה יותר מצורת העבודה המוכרת היום.

טוקניזציה של נכסים תלוייה רבות במתווים הרגולטוריים שיגובשו בעתיד הקרוב, וכן בהתמודדות עם האתגרים הטכנולוגיים ביישום המתווים הללו על גבי רשת הבלוקצ'יין. הטמעה של מגבלות רגולטוריות בתוך החוזים החכמים, זיהוי וסיווג של משקיעים בהתאם לדרישות רגולטוריות של הכר את הלקוח, ומניעת הלבנת הון, ובניית מערכות ששומרות על הביזור של רשת הבלוקצ'יין שהוא היתרון המהותי שלה, תוך עמידה בדרישות הרגולציה הם המפתח למהפכה הבאה של טוקניזציית נכסים , העומדת בפתח ועתידה לטרוף שוב את השווקים הפיננסיים.

צרו קשר עם המומחים שלנו לטכנולוגיה