This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

סיוע בגיוס מענקים ממוסדות מדינה ומקרנות פרטיות

21 אוגוסט 2018

יוסי ישראל , שותף, מנהל מחלקה כלכלית במגזר ההתיישבות |

מדי שנה מתפרסמים עשרות קולות קוראים למענקים מטעם: מועצות אזוריות, משרדי ממשלה, קק"ל, קרן העיזבונות וקרנות פרטיות אחרות הנותנות מענקים בסכומים משמעותיים.

מענקים בגין השקעות בחקלאות:

 • טכנולוגיות חדשות בחקלאות (לדוגמא: תוף אקולוגי לפגרי עופות בלולים)
 • השקעות בענף הדייג (נוהל תמיכה לשיקום בריכות פתוחות לגידול דגים)
 • ממשק משמר קרקע בגד"ש (נוהלי תמיכה בשימור קרקע וניקוז)
 • נטיעות
 • הסכם המים
 • ועוד

 

מענקים בגין השקעות בתעשייה:

 • כמעט בכל מיזם תעשייתי חדש או הרחבה של תעשייה קיימת, ניתן למצוא סעיף מתאים ברשות החדשנות.
 • מענקים של משרד הכלכלה והתעשייה (לדוגמא: בגין עלויות עיצוב מוצר).
 • ועוד

 

מענקים בגין השקעות צרכניות מוועדת העיזבונות במשרד המשפטים:

 • נושאים הקשורים לילדים – גנים, מועדוניות, צהרונים, גני משחקים ועוד
 • נושאים הקשורים לגיל השלישי – בית סיעודי, מועדוניות ועוד
 • נושאים הקשורים לדת – בית כנסת, מקווה ועוד
 • נושאים הקשורים להנצחה – חללי צה"ל, שואה וגבורה

 

אנו מציעים שירות המנגיש את המידע ופועל באופן מיטבי להשגת המענקים.

השירותים המוצעים על ידינו יותאמו לפי דרישת הלקוח, אנחנו מציעים:

 • שירותי אפיון ואבחון כלליים – בתשאול מפורט שנערוך אצלכם נוכל לכוון אתכם למענקים הרלוונטיים עבורכם.
 • עריכת בקשות להגשה – ישנם פרטים מהותיים בהגשת בקשה, משרדנו צבר ניסיון רב באופן הגשת הבקשה.
 • בדיקת בקשות לפני הגשה – כ- 80% מהבקשות נפסלות בשל פגמים טכניים וליקויים שונים. כדי להימנע מפסילה, מומלץ להעביר את הבקשה למשרדנו ואנו נבדוק אותה תוך 7 ימים, ונעביר בחזרה את תוצאות הבדיקה, דהיינו את רשימת הליקויים שיש לתקן כדי לא להיפסל.
 • ערעור על פסילת בקשה - במקרה והבקשה שהגשתם נדחתה מבחינה מהותית או מבחינה פיננסית (חשבונאית), משרדנו יבחן את השתלשלות האירועים וינסח עבורכם באופן מקצועי מכתב ערעור (בקשה לעיון מחדש).
 • עריכה ובקרה על דו"חות ביצוע - לאחר שבקשתכם התקבלה, חבל לאבדה בשל הגשת דוח ביצוע כושל. כ-30% מהכספים שמאושרים ע"י מוסדות מדינה, לא מגיעים אל המוטבים בשל הגשת דוחות ביצוע כושלים וכיו"ב. כדי להימנע ממצב שכזה, מומלץ להיעזר במשרדנו בבדיקת דו"חות הביצוע בטרם תשלחו אותו למשרד האמון על תשלום ההקצבה.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו