Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • בריאות

בריאות

שירותי ביקורת וחשבונאות, יעוץ בתחום המיסוי ויעוץ עסקי לארגונים בתחומי הבריאות, ביניהן בתי חולים, קופות חולים, בתי אבות וחברות פרטיות רבות, הנשענים על ניסיון רב שנים

הסתגלות לשינויים בתחומי הבריאות

מערכת הבריאות בישראל הינה מערכת ציבורית הנמצאת כיום בתהליך של יצירת איזון בין תמיכה ממשלתית להפרטה, תוך שמירה על רמת שירותים רפואיים הולמת. במבט קדימה, צפויות תוצאות כספיות ותוצאות קליניות להפוך לשזורות זו בזו, היבט המחייב שינויים נרחבים במודלים העסקיים ובטבע הבסיסי של העסקים עצמם. ארגונים רבים יסתגלו לשינויים באמצעות מיזוגים ורכישות ומודלים עסקיים חדשים. על מנת לשגשג ולהצליח, ארגוני בריאות ופרמצבטיקה צריכים להגדיר מחדש את האסטרטגיות שלהם בתגובה לדרישות הביקוש המשתנות, שינויי מדיניות ממשלתית ומודלים משתנים של סיכון.  

מומחים בליווי ארגוני בריאות

בכדי לנהל את הסיכונים על הצד הטוב ביותר ולמנף את הסיכויים, ארגוני בריאות זקוקים ליועצים אמינים בעלי הידע, המומחיות והמשאבים הנחוצים כדי לסייע להם לנווט בהצלחה בעולם מורכב של שינויים ואתגרים. בכלל, החשיבות והצורך בליווי חשבונאי, כלכלי ומיסויי של העוסקים בתחום התחזק בשנים האחרונות, נוכח דרישות הרשויות וההתפתחות המהירה בתחום בישראל ומחוצה לה. פירמת BDO Israel מספקת שירותי ביקורת וחשבונאות, יעוץ בתחום המיסוי ויעוץ עסקי למספר רב של תאגידים, חברות, ארגונים ויחידים העוסקים בתחומי בריאות, ומלווה את פעילותן העסקית בארץ ובעולם. לפירמה ניסיון רב שנים בתחום המאפשר לה להכיר את הצרכים העסקיים הייחודיים של הלקוחות בענף.


 

צור קשר עם המומחים שלנו