Co-Managed/as a service Automation

שיפור אבטחה וצמצום עלויות באמצעות אוטומציה מתקדמת


BDO מציעה שירות מנוהל של אוטומציה המאפשר תגובה מהירה לאירועי סייבר באמצעות מגוון פעולות מוכנות מראש, אוטומטיות ו\או מתוזמנות, המאפשרות לצוותים להגיב באופן מידי, מקצועי ועקבי לאיומים. 

צוותי אבטחת המידע חוסכים זמן בטיפול באירועים, באמצעות פעולות אוטומטיות, העשרה, התאמה ופתרון עקבי של התראות. במקום לתת לצוותים גישה לתשתיות הארגון ולאמן אותם על מערכות הארגון, ניתן לממש אוטומציות מוסכמות, מוגבלות ומבוקרות שמשפרות את הגנת הארגון ושמירה על עקרונות "זקוק למידע" (need to know), והרשאות מינימליות (least privileged). 

יתרונות שירות מנוהל – Co-Managed Automation:

  • תגובה מהירה עם פעולות מוגדרות מראש: אוטומציה לפעולות מול איומים נפוצים (השבתת משתמשים, בידוד מכשירים, חסימת מתחמים) לתגובה מיידית. בנוסף, קיימת אפשרות לגבש פעולות מותאמות בהתאם לצרכים הספציפיים של הלקוח.
  • הפחתת שגיאות ותהליכי עבודה פשוטים יותר: הגדרת פעולות ספציפיות ואוטומציה של משימות החוזרות על עצמן (כמו ניתוח יומן אירועים) למזעור טעויות אנוש ולאפשר לאנליסטים להתמקד בחקירות מורכבות.
  • שיפור באבטחה ואוטומציה מדויקת: הגבלת תגובות אוטומציות על פי פעולות מוסכמות ומאושרות, להשגת יעילות עקבית ומעקב ביצוע. 

שירות אוטומציה בניהול משותף או כשירות של BDO מציע פתרון אפקטיבי המשפר את העמידות של הארגון מול איומי סייבר. השירות מאפשר יישום אוטומציה בתהליכי זיהוי האיום, התיעדוף והתגובה. תהליכי האוטומציה, אשר מותאמים לצרכי הארגון, ניתנים לביקורת ובקרה, משפרים משמעותית את עמידות הארגון בפני מתקפות סייבר, ומפחיתים השחיקה בחמ"ל הסייבר עקב ריבוי התראות, מבטיחים תגובה  מהירה ויעילה מול איומי  סייבר.

השיגו את היתרון מול סיכוני הסייבר שהולכים ומאתגרים ארגונים באמצעות מינוף שירותי האוטומציה של BDO.


AUTOMATION

ראש תחום: