אמנה משפחתית

מערכת כללים, הסדרים ומוסדות לניהול העסק והעושר המשפחתי. תנוסח יחד עם בני המשפחה, ותכלול , בין היתר, הסדרים בנושאים הבאים:

 • ערכים משפחתיים ועסקיים – החזון.
 • אתיקה משפחתית – המוסר.
 • הסדרי העברת מניות.
 • מינוי מנהלים.
 • ממשל תאגידי:
 • מועצת מנהלים.
 • דיווח ובקרה.
 • העסקת בני משפחה:
 • מיון
 •  הכשרה
 •  קידום
 •  הגדרות תפקידים
 •  קביעת שכר והערכת ביצועים תקופתית.
 • תקשורת בין-אישית.
 • חינוכם בריאותם ורווחתם של בני משפחה