• יעוץ רכש ומכרזים

יעוץ רכש ומכרזים

תחום הרכש עבר בשנים האחרונות תהפוכות רבות, הן בהיבטי כוח האדם בתחום, הן מבחינת מערכות המחשוב והן מבחינת שילוב כלים כלכליים מתקדמים ואסטרטגיות של קבלת החלטות. הליך הרכש והמכרזים בישראל כולל עשרות אלפי מכרזים והתקשרויות בסכומים של עשרות רבות של מיליארדי ₪. מדובר בתחום מתחדש אשר מחייב היכרות רחבה עם מערכת החוקים והתקנות בנושא. צוות המומחים שלנו בתחום זה הוא בעל ניסיון רב בהליכים אלו והיה מעורב שנים רבות בקביעת המדיניות בתחום בהיבט הרחב ביותר.

חברת הייעוץ מציעה שירותים בתחומי הייעוץ האסטרטגי ברכש, וליווי, הגשה ובדיקת מכרזים והתקשרויות. בתוך כך:

 • כתיבת מכרזים ובקשות להצעות מחיר עבור גופים המפרסמים מכרזים
 • בדיקת מכרזים והצעות לרבות דירוג וקביעת זוכים
 • קביעת אסטרטגיה אופטימלית להתקשרויות
 • השוואת משכי תקופות ההתקשרות למקובל בשוק בהתחשב באילוצים השונים תוך קביעת מחיר כלכלי לנושא
 • קביעת משך זמן אופטימלי לכל התקשרות תוך מתן המלצות לסוגי ההליכים שיש לנקוט בכדי להשיג מחיר מיטבי מחד וחדשנות טכנולוגית מאידך
 • סיוע בהתקשרות עם ספקים יחידים תוך שימוש בשיטות מתקדמות
 • סיוע וייצוג במתודולוגיות מתחומי תורת המשחקים וקבלת החלטות ברכש
 • בדיקת כדאיות, השוואות שוק וניתוחים בתחומי הרכש באופן כללי
 • סיוע בהקמת מנגנוני רכש מרכזיים, איחוד רכש ועוד
 • כתיבה, סקירה ואפיון של מערך נהלים קיים או חדש
 • עריכת מכרזים והסכמים רוחביים בנושאים רבים
 • קיום סקרים האם המצב הקיים ביחידות הרכש הוא המקובל בעולם בגופים וארגונים דומים
 • סיוע בכתיבת אמנות למדיניות רכש אחראית
 • הטמעת אמנות מקובלות לאתיקה ברכש
 • אפיון וייעול תהליכי עבודה לרבות העברה לכלים טכנולוגיים מתקדמים
 • יישום של שיטות כלכליות חדישות בעולם ההתקשרויות
 • ליווי גופים בהגשת הצעות למכרזים ולמענה בדבר בקשות להתקשרויות בנושאים שונים ובכלל זה:
  • מעבר משותף על מכרזים ובקשות התקשרות
  • ניתוח תנאי הסף
  • ניתוחי שוק ומתחרים טרום התקשרויות לפי הבקשות הרלוונטיות
  • ניתוחים כלכליים
  • ייצוג מול הממשלה / מפרסם הבקשה
 • ליווי ההסכמים לאחר חתימה ומעקב אחר זכויות הנובעות מההסכמים
 • הקמת מערכות רכש אלקטרוניות הן למכרזים / בקשות להצעות מחיר מקוונים דינאמיים מתפתחים (מכרז אנגלי, הולנדי ועוד) והן למכרז מקוון / בקשה להצעות מחיר לא מתפתחים (קרי, מחליף את הגשת המעטפות המסורתית). כל זאת נעשה תוך ייעוץ אסטרטגי מתקדם תוך התחשבות בפרמטרים מורכבים

צרו קשר עם המומחים שלנו