• בדיקת נאותות
    Due diligence

בדיקת נאותות מקיפה לעסקה בטוחה

בדיקת נאותות - Due Diligence

באמצעות בדיקת נאותות (Due Diligence) מעמיקה וממוקדת, המומחים שלנו יסייעו לכם להבין ולנהל את הסיכונים לקראת עסקת רכישה או מיזוג.

 

בדיקת נאותות מקיפה לעסקה בטוחה - Due Diligence

תהליך בדיקת הנאותות (Due Diligence) מתרחש, על ציר הזמן, לאחר הסכמות עקרוניות בין הצדדים (LOI) וכאשר סוכמו עיקר התנאים המרכזיים בעסקה.

אז נכנס לתמונה הבודק מטעם הרוכש, כאשר מסביבו מצויים אנשים הן באופוריית השלמת העסקה והן בתחושת הדחיפות שיש לזרז ככל שניתן את החלקים "הטכניים" בעסקה ולצאת לדרך חדשה.

כאשר מעורבים בעסקה בנקאי השקעות, תחושת התרוממות הרוח אף גוברת הואיל ובנקאי השקעות הם אנשים אופטימיים מטבעם, וגם ראייה חדה אינה תורמת לרוב להשלמת עסקאות. בסביבה הזו עולה משקלה של בדיקת הנאותות כיוון שעליה להצביע על סיכונים אפשריים הכרוכים בעצם ביצוע העסקה כפי שהיא וכן להצביע על סיכויי התקיימות התרחישים שעל פיהם נקבע השווי בעסקה.

צוות המומחים של BDO Consulting, מסייע למשקיעים ולגופים תאגידיים וממשלתיים בביצוע בדיקת נאותות (Due Diligence) פיננסית וחשבונאית.

להבין ולנהל את הסיכון

בדיקת נאותות פיננסית וחשבונאית (Due Diligence) מספקת למשקיע מידע לגבי הנכסים וההתחייבויות שיירכשו על ידו, ובוחנת האם ביצוע העסקה אכן ישרת את אסטרטגיית ההשקעה שלו.

במהלך הבדיקה, נבחנות נאותות המידע הפיננסי וטיב אופייה של החברה או הפעילות הנרכשת. כמו כן, מנותחות תוצאותיה העסקיות, מזוהים גורמי הרווח ומוגדרים מרכזי ההוצאות ומבנה ההון-החוזר הנדרש להמשך פעילותה. בהתאם לכך, לא פעם מחירה הסופי של העסקה ותנאיה, ולעתים אף עצם קיומה, מושפעים מתוצאותיה של בדיקת נאותות פיננסית וחשבונאית (Due diligence).

בדיקת נאותות (Due Diligence) מבית BDO

BDO Consulting מסייעת ללקוח בביצוע בדיקת נאותות (Due Diligence) פיננסית וחשבונאית לקראת עסקת רכישה או מיזוג. בדיקת נאותות מעמיקה וממוקדת מגשרת על פערי מידע ובכך מקטינה את הסיכונים והחשיפות שנוטל הרוכש על עצמו. בבדיקת הנאותות נבחנים נאותות המידע הפיננסי וטיב אופייה של החברה או הפעילות הנרכשת, מנותחים תוצאותיה העסקיות, מזוהים גורמי הרווח, מוגדרים מרכזי ההוצאות ומבנה ההון החוזר הנדרש להמשך פעילותה.

לצד בדיקת נאותות (Due Diligence), צוות הייעוץ מספק מגוון שירותים עבור משקיעים וחברות, במסגרת Transaction Services לקראת עסקאות מיזוגים ורכישות, בהם:

  • סיוע בגיוס מימון
  • שירותי ייעוץ וליווי תומכי עסקה
  • סיוע ותמיכה בעבודה מול משרדי רו"ח ועו"ד בליווי העסקה
  • שירותי חשבות לתקופה קצרה לאחר ביצוע העסקה

 

צור קשר עם המומחים שלנו