• ביקורת חקירתית | Forensic

ביקורת חקירתית Forensic I

אירועי מעילה והונאה בתוך הארגון ,על ידי עובד או גורם מחוץ לארגון, הינם שכיחים יותר ממה שנדמה לנו -השאלה היא לא האם זה יקרה לנו, אלא מתי.

ארגונים רבים מעדיפים לתחקר את האירועים בין כתלי הארגון במטרה שלא לחשוף את האירוע לציבור מחשש לפגיעה בתדמית הארגון והשבת הכספים לארגון, אך חקירת פשע כלכלי \ ביקורת חקירתית דורשת מיומנות וכישורים מיוחדים, שלא תמיד בנמצא בתוך הארגון עצמו.

 המומחים של צוות פורנזיק של BDO ישראל  ישמחו לסייע במתן שירותי מניעה של אירועים כאמור, ובמידה וחל אירוע לסייע בהבנת המשמעות וכימותו. לצוות ניסיון עשיר בחקירת אירועים מסוג זה בארץ ובעולם.

1. ביקורת חקירתית

ליחידת הביקורת החקירתית  של   BDO ישראל  יש ניסיון רב בביצוע ביקורת חקירתית במטרה להצביע על אי הסדרים שאירעו, לכמת את הנזקים של הארגון , לנסות ולאתר נכסים אבודים וכמובן להציע בקרות מניעה חדשות.

לצד זאת שביקורת חקירתית מהווה אמצעי לאיתור וכימות של מעשי הונאה או מעילה, ביקורת מסוג זה יכולה להצביע גם על אירועים חריגים אחרים, התנהגות שאינה הולמת, העדר ציות לנהלים או סטיות מהנורמות הארגוניות והתרבות הארגונית.

להלן שירותים הניתנים על ידי מומחים בתחום:

  • חקירת אירועים שקרו וחשדות לאי סדרים
  • כימות נזקים
  • בניית ומיסוד תוכנית FRAUD PREVENTION, בהתבסס על תיאוריית "יהלום ההונאות"/ FRAUD DIAMOND
  • בדיקות מעמיקות על צדדי ג', איסוף מודיעין עסקי ובדיקות רקע
  • איסוף וניתוח נתונים דיגיטליים / IT FORENSICS
  • מתן חוות דעת מומחה לטובת בית המשפט

 

2. סקר סיכוני מעילות והונאות

אירועי מעילות והונאות עשויים להשפיע בצורה קריטית על פעילותו התקינה של הארגון. הניסיון מלמד כי מרבית הארגונים פועלים לצמצום החשיפות למעילות והונאות רק לאחר התרחשות אירוע ולא מבעוד מועד. נקיטת צעד מניעתי עשויה להפחית משמעותית את ההסתברות להתרחשות הונאה או מעילה בתוך הארגון, או לכל הפחות, את הנזק העלול להיגרם בעקבותיה.

במסגרת סקר סיכוני מעילות והונאות אנו מסייעים לארגון באיתור, ניתוח ודירוג סיכוני מעילות והונאות העלולים להתממש לכדי אירוע מעילה או הונאה.
 

3. בניית תוכניות FRAUD PREVENTION ו- ANTI-BRIBERY

צוות פורנזיק יסייע לארגון בבניית תוכנית למניעת מעילות והונאות (ANTI-(FRAUD,לרבות כתיבה של התוכנית והטמעת תהליכי עבודה מבססים. התוכנית תיבנה בהתבסס על ניתוח התרבות הארגונית האופיינית לארגון תוך מתן דגש על ארבעת המרכיבים של "יהלום ההונאות" שהינם "לחץ הנסיבות", "יכולת וידע מקצועי", "הזדמנות והעדר בקרות" ו-"תהליך מחשבתי של הצדקת המעשה".

 

DiagramDescription automatically generated

 

בתחום של מניעת שחיתות ושוחד, צוות פורנזיק יבנה תכנית עבודה ונהלים ויסייע לכם להטמיע ולבסס תהליכי עבודה מובנים. כמו כן, יסייע להטמיע מערך הדיווחים (HOTLINE) לרבות בדיקתם של דיווחים על התנהגות חשודה, על בסיס דרישות של חקיקה ישראלית, הוראות ה - FCPA , UKBA והמלצות ארגון ה - OECD

 

4. איסוף וניתוח של התראות על מעילות והונאות

בהתבסס על מחקר בתחום וסקרים, רוב רובן של התראות על מעילות והונאות מגיעות לארגון באמצעות מנגנוני דיווח פנימיים (קו חם \ HOTLINE) ו"טיפים ישירים" מהעובדים.

צוות פורנזיק יסייע לארגון לאסוף את ההתראות (דרך קו חם קיים או באמצעות תשתית של BDO ), ינתח אמינות ורצינות של ההתראות ויציע דרכי התמודדות.

כמו כן, צוות פורנזיק יסייע בקיום תשאולים של עובדים שעוזבים את הארגון ( EXIT INTERVIEWS ) , על מנת לקבל מהם אינדיקטורים לפעילות בלתי הולמת ותרחישי פשיעה כלכלית

 

5. AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

  • איתור פערים מול דרישות הרגולציה
  • בחינת תאימות, יעילות ואפקטיביות של המערך הקיים בארגון למניעת הלבנת הון (כולל KYC ), לרבות בדיקה וטיוב של חוקים במערכות טכנולוגיות לאיתור טרנסקציות חריגות, עיצוב חוקים חדשים וכן הצעת פתרונות טכנולוגיים חדשניים.
  • עזרה בפיתוח נהלי עבודה יעילים
  • ניתוח התראות על התנהגות חשודה, איסוף מודיעין עסקי ובדיקות רקע

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו