ביקורת פנימית

ביקורת פנימית מהווה כלי ניהולי חשוב והיא מתבצעת במטרה לבחון את התנהלות היחידות השונות בארגון ולהציע דרכים לשיפור איכות התפעול והניהול של התהליכים השונים ובכך להביא לניצול יעיל של משאבי הארגון.

הביקורת הפנימית הפכה בשנים האחרונות לחלק חשוב מאוד בתפקוד הנאות של כל ארגון ונראה כיום שאין מנהל שלא מבין את חשיבות קיומה של ביקורת פנימית מתקדמת ואפקטיבית, אף אם הארגון מחויב בפונקציה זו מכוח החוק/הרגולציה.

במסגרת הביקורת אנו נדרשים לשאלות כגון:

  • האם המטרות, היעדים והמדיניות שהוגדרו על ידי הנהלת הארגון (או על ידי צד שלישי בגין הארגון) מושגים בצורה אפקטיבית?
  • האם הפעילויות נעשות על פי כללי ניהול ומנהל תקין, תוך הקפדה על הוראות החוק והמסגרת הנורמטיבית הרלוונטית?
  • האם השימוש במשאבים (כספים, נכסים, הון אנושי וכו'), שמירתם וניצולם הינו חסכוני ויעיל?
  • האם הפעילויות מוגדרות בנהלים מתאימים המיושמים בפועל כנדרש ובהתאם לחוקים ולהוראות אחרות שנושאי תפקידים מחויבים להם?
  • האם החשיפות לסיכונים בפעילויות מזוהים ומנוהלים באופן מושכל במטרה למזער את הנזק הפוטנציאלי?

ניסיוננו מלמד כי בחינה מקצועית ומעמיקה כאמור של פעילויות היחידות המבוקרות על ידי מבקר פנימי אובייקטיבי ובלתי תלוי תורמת לארגון ולהנהלתו להניע בחינה של דפוסי חשיבה ועשייה חדשים באשר לביצוע המדיניות וקיום ההחלטות שקיבלו ולהצביע על מה שראוי לעשות מכאן ולהבא. 

קבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים  (Risk Advisory Services - RAS) של BDO Consulting Group הינה מהמובילות בארץ במתן שירותי ביקורת פנימית ובעלת ניסיון של למעלה מ-30 שנה במתן שירות מקצועי ואיכותי למגוון לקוחותיה מכלל מגזרי המשק.  

שירותי הביקורת הפנימית מוענקים במספר תצורות:

  • מינוי כמבקרים פנימיים בארגון
  • מתן שירותי ביקורת פנימית במיקור חוץ למבקר הפנימי הראשי
  • ביצוע סקר מקדים לקביעת יעדי הביקורת הפנימית עבור המבקר הפנימי הראשי
  •  מתן שירותי ביקורת/בדיקה שונים אד-הוק להנהלת הארגון/לדירקטוריון

לצוות הביקורת הפנימית התמחות ייחודית במתן שירותי ביקורת פנימית למגזרים כגון:


צור קשר עם המומחים שלנו לביקורת פנימית



שרון ויטקובסקי- טביב

שרון ויטקובסקי- טביב

שותפה, ראש חטיבת ממשל תאגידי ורגולציה, BDO ישראל
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$
דנה גוטסמן ארליך

דנה גוטסמן ארליך

שותפה, מנהלת קבוצת סיכונים ופורנזיק, חטיבת ממשל תאגידי ורגולציה, BDO ישראל
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$
חני עמר

חני עמר

שותפה, מנהלת קבוצת ביקורת פנימית, חטיבת ממשל תאגידי ורגולציה, BDO ישראל
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$