• ממשל תאגידי

ממשל תאגידי


ממשל תאגידי איכותי מהווה מרכיב קריטי בניהול ארגון ביצירת ערך כלכלי לבעלי העניין. רכיבי הממשל התאגידי כוללים בעיקרם נושאים שונים כגון: מבנה הדירקטוריון ועצמאותו, מיומנות הדירקטוריון, עסקאות בעלי שליטה, תגמול בכירים, איכות הביקורת והפיקוח, זכויות בעלי מניות ואתיקה, שקיפות לציבור, אחריות תאגידית, יחסי עבודה וגיוון בהרכב ההון האנושי ועוד.
 

בשנים האחרונות חל בעולם ההשקעות שינוי תפיסתי משמעותי בכל הנוגע לניהול השקעות ובחינת חברות בהיבט האיכותי. חשיבות הממשל התאגידי באה לידי ביטוי בהשקעות אחראיות של חברות השקעות אשר שמות דגש על איכות הממשל התאגידי וכללי ממשל תאגידי נאותים בתאגידים בהן משקיעות.
חברות אלו לוקחות בחשבון את הממשל התאגידי כחלק ממכלול שיקולי ההשקעה.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו