• SOX

SOX

מחלקת SOX מלווה מאות ארגונים ממגוון רחב של סקטורים בייעוץ בתחומי רגולציה וממשל תאגידי, ביניהם: חברות הנסחרות בנאסד"ק, חברות הנסחרות בישראל, חברות ממשלתיות וקופות חולים.

צוות היועצים מורכב מאנשי מקצוע בכירים ומנוסים מתחומי ראיית החשבון, ביקורת פנימית, מנהל עסקים, משפטים והנדסת תעשייה וניהול אשר מומחים ובעלי ניסיון רב שנים ביעוץ זה.

בין שירותי המחלקה

 • ביצוע וניהול פרויקטיSOX  במגוון סקטורים עבור מאות לקוחות.
 • ניתוח תהליכים, סיכונים ובקרות בארגון, כתיבת נהלים תומכים ויישומם.
 • ייעול תהליכים עסקיים בארגון ושיפור ביצועים.
 • יעוץ תפעולי ולוגיסטי בתהליכי רכש ומלאי.
 • איתור נקודות תורפה בתהליכים ארגוניים ותפעוליים, היוצרים בזבוז ואי סדר וחשיפה למעילות והונאות.
 • הטמעת הוראות רגולציה.
 • ליווי ביישום חוק האריזות.

ערכים מוספים לחברה

 • צמצום סיכונים לטעויות, אי סדרים ובזבוז משאבים, בפעילות השוטפת של החברה.
 • התייעלות תפעולית וארגונית.
 • הגברת האמינות והמוניטין בפני משתמשי הדוחות הכספיים: בנקים, לקוחות, ספקים.
 • השפעה על שווי החברה והאטרקטיביות בפני משקיעים.
 • צמצום החשיפה למעילות והונאות.
 • ניהול אפקטיבי של יחידות/אתרים/קבלני משנה מחוץ למטה החברה.

 

צור קשר עם המומחים שלנו