שיפורים שנתיים לתקני IFRS: מחזור 2015–2017

בחודש דצמבר 2017 פורסמו על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקונים לארבעה תקנים במסגרת השיפורים השנתיים מחזור 2015–2017. מועד התחילה של כל אחד מהתיקונים הוא תקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2019 או לאחר מכן.

חוזר המחלקה המקצועית

הירשם לניוזלטר ולעדכונים אחרונים מ BDO זיו האפט

Please fill out the following form to access the download.