מאמרים:

ניוזלטר לסיכום שנת 2022 תקינה אמריקאית והוראות רגולטוריות של ה- SEC

26 פברואר 2023

אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
גל בן דוד, שותף, המחלקה המקצועית |
שמואל מרקו, המחלקה המקצועית |

כמשרד הדוגל באיכות השירות והמקצועיות, אנו מצרפים בזאת ניוזלטר הדן בפרסומים המקצועיים המהותיים בשנת 2022 בדיווח הכספי בארה"ב.
הניוזלטר כולל תקצירים של הפרסומים השונים שפורסמו במהלך שנת 2022 בנושאי חשבונאות ודיווח, וכן תקצירים של פרסומים בנושאי חשבונאות ודיווח אשר פורסמו בשנים קודמות ונכנסו לתוקף ביום 1 בינואר 2022 בתקינה האמריקאית.
חלק מהתקנים או הפרשנויות הנכללים בניוזלטר זה עשויים להשפיע באופן מהותי על ההכרה, המדידה וההצגה בדוחות הכספיים של חברות העורכות את דוחותיהן בהתאם לתקינה האמריקאית.
הניוזלטר כולל חוזרים בנושאי חשבונאות של BDO U.S בשנה החולפת וכן סיכומים לעבודת רשות ניירות ערך בארה"ב (להלן: ה- "SEC") בשנת 2022  ושל כנס ה- AICPA & CIMA[1] מדצמבר 2022. הגישה לכל חלק בניוזלטר היא על ידי כניסה ללינק של אותו נושא.
 
כמו כן, הניוזלטר כולל את המדריכים המקצועיים בנושאי חשבונאות אשר פורסמו על ידי BDO U.S.
מדובר במדריכים ממוקדים המסכמים את הטיפול החשבונאי בנושאים ספציפיים והסוגיות שנתקלים בגינם בפרקטיקה.
אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או התלבטות אשר יעמדו בפניכם.


חוזרי BDO U.S בדבר עדכונים שיצאו השנה:

 

 

 

המדריכים המקצועיים בחשבונאות שפורסמו השנה על ידי BDO U.S

 
הנושא בו עוסק הפרסום                            שם הפרסום באנגלית                                                    
                                             מכשירים פיננסיים והפסדי אשראי                                                       
המדריך למכשירים פיננסיים מורכבים מהדורה 5
(טרם יישום של ASC 2020-06)
Complex Financial Instruments 5TH Edition
המדריך למכשירים פיננסיים מורכבים מהדורה 6 Complex Financial Instruments 6th Edition
זכויות ברווחים בשותפויות וישויות דומות אחרות Profit Interests
המדריך לטיפול בהפסדי אשראי בחברות לא פיננסיות  CECL For Non-Financial Institutions
גידור שווי הוגן – שיטת השכבות Fair Value Hedging – Portfolio Layer Method
                                                          חכירות ASC 842                                                                     
ASC 842 - תחולה BDO Knows Scope of ASC 842
ASC 842 - זיהוי חכירה BDO Knows Identifying a Lease
ASC 842 - זיהוי ופיצול רכיבים BDO Knows Identifying and Separating Components
ASC 842 - סיווג חכירות ומונחי מפתח BDO Knows Lease Classification and Key Terms
ASC 842 - חוכרים BDO Knows Accounting for Leases – Lessees
ASC 842 - מחכירים BDO Knows Accounting for Leases – Lessors
ASC 842 - נושאים נוספים BDO Knows Other Topics
ASC 842 - גילוי והצגה BDO Knows Presentation and Disclosures
ASC 842 – אימוץ ASC 842 BDO Knows Adopting ASC 842
                                            ישויות למטרה רכישה מיוחדת (SPACs)                                                
חלק 1 - הכרות עם ישויות למטר רכישה מיוחדת Part 1 – Understanding SPACs
חלק 2 - היבטים חשבונאיים של הספונסר Part 2 – Accounting Considerations for Sponsors of SPACs
חלק 3 - היבטים חשבונאיים עבור ישויות מטרה
 
Part 3 - Accounting Considerations for Target Companies of SPACs
הצעת ה-SEC להגברת הדיווח בעסקאות עם ישויות למטרה מיוחדת SEC Proposes Rules to Enhance Reporting and Due Diligence in SPAC transactions. 
                                                              נושאים נוספים                                                                    
מידע כספי פרופורמה Pro Forma Financial Information: A Snapshot
השואה בין US GAAP לבין IFRS – הטיפול במענקי ממשלה   BDO’S US GAAP AND IFRS COMPARISON SERIES: GOVERNMENT GRANTS
שינויים חשבונאיים ותיקון טעויות Accounting Changes and Error Corrections 

 

מידע בדבר מועדי כניסה לתוקף של תקנים חדשים

פרסום הכולל סיכומים והפניות לחוזרים שפורסמו בעבר בדבר תקנים חדשים שייכנסו לתוקף בשנת 2022 בחלוקה לפי חברות ציבוריות (PBE) וחברות שאינו ציבוריות כולל חברות במעמד Smaller Reporting companies .
 
לקריאת הפרסום לחץ/י כאן.
 
 
פעילות ה-SEC בשנת 2022

 

סיכום זה מפרט את פעילויות ופרסומי ה-SEC אשר משפיעים על הדיווח הכספי. לאחר שנת 2021 שהייתה שקטה יחסית בתחום החקיקה, בעקבות מינויו של גארי גנסלר כיו"ר ה-SEC, שנת 2022 הביאה עימה מבול של הצעות לתקנות ותקנות שפורסמו. ה- SEC קידם חוקים רבים הנמצאים בראש סדר יומו של גארי גנסלר, כולל ההצעה לתקנות בדבר גילויים הקשורים באקלים. הכמות והאופי של ההצעות לחוקים חדשים מדגימים את המיקוד של ה-SEC בגילויים תיאוריים שנועדו, בין היתר, להגביר את ההשוואתיות בין החברות המדווחות. בעוד ההצעות טרם פורסמו כסופיות ומחייבות חלקן השפיעו על התנהלות השוק והדיווח הכספי בשנת 2022. כך לדוגמה, להצעה של ה-SEC לגבי הטיפול בחברות רכישה למטרת מיוחדת (SPAC) הייתה השפעה מצננת על הנפקות של ישויות רכישה למטרה מיוחדת וכן על מיזוגי SPAC עם חברות בעלות פעילות עסקית.

בנוסף, חברות מדווחות רבות העצימו את הגילויים על נושאי סביבה, ממשל וחברה, ובייחוד נושא שינויי אקלים. אנו צופים כי מגמת החקיקה הכבדה תימשך גם בשנה הבאה, כאשר ה-SEC ימשיך לקדם את ההצעות לחקיקה סופית.

בעוד מגפת הקורונה המשיכה להשפיע על גילויי החברות המדווחות, גורמים מקרו כלכליים אחרים כגון אינפלציה, בעיות בשרשרת האספקה ואי וודאות גיאופוליטית שנבעו מפלישת רוסיה לאוקראינה דרשו שיקול דעת נרחב מהחברות המדווחות.

השינוי הפוליטי בממשל בינואר שלווה בשינויים במשרות מפתח ב-SEC השפיע באופן מהותי על סדר היום של ה-SEC. גארי גנסלר מונה באפריל כיו"ר ה-SEC. הנושאים העיקריים שבחר להעלות על סדר היום, שעשויים להשפיע על הדיווח של חברות ציבוריות, הם סביבה חברה וממשל Environmental, Social and Governance (ESG) וכן חברות למטרת רכישה מיוחדת (SPACs).

פרסום זה מהווה סיכום של פעילות צוות ה-SEC בשנה החולפת תוך התמקדות בנושאים שהוזכרו לעיל וכן בנושאי דיווח וגילוי נבחרים נוספים. פרסות זה מספק תזכורות לגילויי מפתח הרלבנטיים לדוחות הבאים וכן מסכם את פעילות ה-SEC בקשר עם הדיווח הכספי בשנה החולפת

 

לקריאת סיכום פעילות ה-SEC בשנת 2022 לחץ/י כאן.
 

 

נקודות עיקריות מהכנס השנתי של ה-AICPA & CIMA

הסביבה המקרו כלכלית הנוכחית, הכוללת אינפלציה, בעיות בשרשרת האספקה, המלחמה באוקראינה וכן מגפת הקורונה, כמו גם מגמות מתפתחות, כגון נכסים דיגיטליים, אבטחת סייבר ואקלים היוו נושאי מפתח בכנס השנה. צוות ה-SEC הדגיש את חשיבות הגילויים לספק למשקיעים מידע שימושי בקבלת החלטות. משתתפי הכנס הדגישו נושאי מפתח הקשורים לתחומים אלו ואחרים כגון:

 

  • גורמים מקרו כלכליים – תזכורות והנחיות עבור חברות מדווחות לשיקולים בקשר להשפעות קורונה, אינפלציה, שרשרת אספקה והמלחמה באוקראינה.
  • מגמות מתפתחות – המורכבויות הקיימות בדיווח וטיפול חשבונאי בנכסים דיגיטליים, כולל SAB 121, הסדרי הלוואות בקריפטו וניירות ערך של נכסי קריפטו. כמו כן, הצוות הדגיש את החשיבות בגילוי מדויק של איומי סייבר וחדירות. לבסוף, הכנס כלל דיון על שינויי אקלים, אשר התמקד בהצעה לתקן, וסיפק תזכורות לגבי הנחיות הגילוי הקיימות כיום.
  • נושאי דיווח ל-SEC – תזכורות ודרכי פעולה בעת דיווח ל-SEC וכן נושאים שעלו באופן תדיר במכתבי SEC. באופן ספציפי, צוות ה-SEC סיפק הבהרות על מדדים לא פיננסיים מטעים וכן דן בגישה הוליסטית לגבי פילוח המגזרים של חברות. הצוות סיפק הנחיות לגבי יישום התקנות החדשות בדבר תשלום מול ביצועים, ספציפית עבור החישוב של "תשלום ששולם בפועל" עבור מענקים מבוססי מניות. לבסוף, הצוות התייחס לעדכוני התקנות בדבר רכישת עסק.
  • נושאי ביקורת – צוות ה-PCAOB שיתף ממצאי חקירות שנערכו במהלך השנה וכן נושאי מיקוד לשנה הבאה.

​פרסום זה מספק תובנות על נושאים אלו וכן על נושאי דיווח וחשבונאות אחרים אשר נדונו בכנס   

 

לקריאת הסיכום מהכנס השנתי של ה-AICPA & CIMA, 2022 לחץ/י כאן.

 

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או התלבטות אשר יעמדו בפניכם.

 

 
 
בברכה,
המחלקה המקצועית
BDO ISRAEL

BDO USA, LLP, a Delaware limited liability partnership, is the U.S. member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

IMPORTANT NOTICES

The contents of this email and any attachments to it may contain privileged and confidential information from BDO USA, LLP. This information is only for the viewing or use of the intended recipient. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or use of, or the taking of any action in reliance upon, the information contained in this e-mail, or any of the attachments to this e-mail, is strictly prohibited and that this e-mail and all of the attachments to this e-mail, if any, must be immediately returned to BDO USA, LLP or destroyed and, in either case, this e-mail and all attachments to this e-mail must be immediately deleted from your computer without making any copies hereof. If you have received this e-mail in error, please notify BDO USA, LLP by e-mail immediately.