מאמרים:

עדכוני תקינה בינלאומית ופרסומי רשות ניירות ערך - ניוזלטר לסיכום שנת 2020

19 ינואר 2021

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

לקוחות נכבדים,

אנו מתכבדים להגיש עבורכם את הניוזלטר של משרדנו לסיכום שנת 2020.

הפרק הראשון של ניוזלטר זה כולל סוגיות ודגשים הקשורים לדיווח הכספי. בפרק זה בחרנו להביא לתשומת לבכם מספר סוגיות ודגשים בתקינה הבינלאומית אשר עשויים להיות רלוונטיים עבורכם בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020 וכן את הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2020 של משרדנו.

שנת 2020 התאפיינה במשבר קורונה עולמי. לאור התמשכות המשבר, בפרק הראשון של ניוזלטר זה, בחרנו להביא בפניכם מספר סוגיות נוספות אשר עולות לאור משבר הקורונה ולכן עשויות להיות רלוונטיות עבורכם בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020.

הפרק השני של הניוזלטר כולל סקירה של עדכונים ושל התפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית, שפורסמו במהלך שנת 2020, ואשר עשויים להיות רלוונטיים לכם, לרבות פרסומם של תקנים חדשים ושל טיוטות לתקנים לתגובות הציבור. פרק זה כולל גם את העדכונים והשינויים שחלו בתקינה החשבונאית הבינלאומית לאור מגפת הקורונה.

הפרק השלישי של הניוזלטר כולל פרסומים של רשות ניירות ערך, שפורסמו במהלך שנת 2020, הקשורים לדיווח הכספי ובכללם החלטות אכיפה ופניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים, חקיקה הקשורה לחוק ניירות ערך ולתקנותיו ועוד.

פרסום זה מתייחס לדיווח הכספי של שנת 2020 בכללותה. על מנת לספק תמונה כוללת של השנה כולה, בסוף כל פרק או תת פרק כללנו טבלה מרכזת של פרסומים רלוונטיים אשר נכללו במסגרת הניוזלטרים של המחלקה המקצועית אשר פורסמו מוקדם יותר השנה ואשר עשויים להיות רלוונטיים בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020.

במהלך שנת 2020 פרסמה רשת BDO פרסומים שונים, הדרכות מכוונות ומידע נוסף חדש ועדכני אודות תקני דיווח כספי בינלאומי אשר עשוי להיות רלוונטיים לכם. לכן הפרק האחרון של ניוזלטר זה כולל סקירה של הפרסומים והעדכונים של רשת BDO לשנת 2020 אשר התפרסמו באתר רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי בחלוקה לסוגי הפרסום השונים. 

לאתר של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי אשר מתעדכן כל העת בפרסומים והדרכות חדשים: לחץ כאן.
 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

 

 

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>
 

 

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.