מאמרים:

פרסומים והדרכות מהאתר החדש של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי

28 ינואר 2020

פרח פטל, מחלקה מקצועית |
אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

רשת BDO השיקה לפני מספר חודשים אתר חדש הכולל הדרכות מכוונות ומידע חדש ועדכני לתקני דיווח כספי בינלאומי. האתר הקודם של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי הושבת בסוף שנת 2019.

לכל הפרסומים וההדרכות החדשים של רשת BDO, מחולקים בהתאם לסוגי הפרסום השונים 

לאתר החדש של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי