מאמרים:

פרק 4: פרסומי רשת BDO לשנת 2023

14 ינואר 2024

פרח פטל, דירקטורית המחלקה המקצועית |
אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן לירון, מנהל תחום עסקים קטנים, אשכול ירושלים |


רשת BDO השיקה השנה אתר חדש אשר מרכז בנוסף לפרסומים שונים של רשת BDO בתקינה החשבונאית הבינלאומית, חוזרים ופרסומים שונים אשר דנים וסוקרים את ההתפתחויות בתחום הדיווח התאגידי ודיווחי קיימות (דיווחי ESG).  

הפרסומים של המחלקה המקצועית הגלובלית (תקינה בינלאומית ודיווח תאגידי) של רשת BDO בתקינה החשבונאית הבינלאומית כוללים, בין היתר, ניתוח של התיקונים והתקנים האחרונים שפורסמו או שעתידים להתפרסם בתקינה החשבונאית הבינלאומית ועדכון אודות ההחלטות האחרונות בפעילויות ובפרויקטים השונים של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) ושל הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC). ניתן למצוא באתר פרסומים שונים בתקינה החשבונאית הבינלאומית ברמת פירוט משתנה החל מסקירה ממעוף הציפור של תקינה חשבונאית ועד לניתוחי עומק של הטיפול החשבונאי בסוגיות חשבונאיות ספציפיות. בנוסף האתר כולל דוחות לדוגמה, שאלות ותשובות בסוגיות שונות, הדרכות מקוונות, ומידע נוסף חדש ועדכני אודות תקני דיווח כספי בינלאומי.

המחלקה המקצועית הגלובלית (תקינה בינלאומית ודיווח תאגידי) של רשת  BDOסוקרת באופן שוטף גם את השינויים בתחום הדיווח התאגידי ובדיווחי קיימות (דיווחי ESG) ומפרסמת באופן שוטף ניתוחי עומק וסקירות ממעוף הציפור של השינויים בתחום, של ההתקדמות של גופי התקינה הרגולטורים בפיתוח וביישום של תקני דיווח בנושא ESG, ואת השפעתן האפשרית על הדיווח.

למאמר אשר מפרט את כלל הפרסומים והעדכונים של רשת BDO לשנת 2023 ונכון למועד פרסום ניוזלטר זה: לחצו כאן.

המאמר כולל קישורים ומידע נוסף אודות כלל הפרסומים של רשת BDO אשר פורסמו במהלך שנת 2023 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה, הקשורים לדיווח הכספי ולתקינה החשבונאית הבינלאומית, בחלוקה לסוגי הפרסום השונים.

המאמר כולל קישורים למכתבי התגובה של רשת BDO לטיוטות השונות של ה-IASB ושל ה-IFRIC אשר הובאו לדיון בפניה במהלך תקופה זו.

בנוסף ניתן למצוא במאמר זה פירוט ומידע בדבר פרסומי רשת  BDOבתחום הדיווח תאגידי ודיווחי קיימות (דיווחי ה- ESG).

המחלקה המקצועית של משרדנו בישראל משתתפת מעת לעת בכתיבת הפרסומים השונים אשר מפורסמים באתר.  

לאתר החדש של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי אשר מתעדכן כל העת בפרסומים חדשים: לחצו כאן.

 

 

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר