This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

ממצאי מחקר עבודה מרחוק- REMOTE WORKING

29 יוני 2020

בקצרה

להלן ממצאי מחקר שביצענו בחודש מאי 2020:
עבודה מהבית מהווה חלק מהסדרי עבודה גמישים, הכוללים היערכות ארגונית לעולם העבודה של המחר, מאפשרים גמישות הן לעובד והן לארגון, ומהווים מעבר לעבודה המתבצעת מהבית ומהמשרד, ולעיתים גם מאזורים המרוחקים מהמשרד הראשי, על פי מודל ספציפי שאותו מאמץ הארגון.
בשנים האחרונות החלה מגמה של הרחבת שילוב העבודה מהבית בקרב ארגונים בעולם ובארץ. ארגונים רבים רואים את התועלות השונות הגלומות במהלך זה, ביניהן פתיחת הזדמנויות תעסוקה למגזרים חדשים, אטרקטיביות גיוס ושימור עובדים, חסכון בעלויות שכירות ותפעול, חיזוק עמידות הארגון לאירועים חריגים, תרומה לאיכות הסביבה וקיימות, שיפור פריון העבודה ועוד ההתנסות של חברות רבות עם עבודה מהבית בהיקפים גדולים ולתקופה ממושכת במהלך משבר הקורונה הייתה מוצלחת באופן כללי.
להפתעת מרבית הארגונים, המעבר לעבודה מהבית היה חלק באופן יחסי, לא פגע בתפעול השוטף של העסק, המגבלות הטכנולוגיות התגלו כפתירות ותפוקת העובדים הייתה טובה. ההתנסות המסיבית בעבודה מהבית היוותה שבירת פרדיגמה ועוררה בחינה רצינית של יצירת מציאות חדשה ואחרת של עבודה מהבית, לפחות באופן חלקי, יחד עם הכרח למצוא דרכים לצמצם הוצאות לאור המשבר הכלכלי מחד, והיערכות לדרישתם של עובדים רבים לאפשר מודל גמיש מאידך.

אירועים אחרונים בתחום-

וובינר בנושא: מעבר לעבודה מהבית- עכשיו ולתמיד

לצפייה בוובינר המלא >>

במחקר שערכנו במאי 2020, סקרנו את שילוב העבודה מהבית על היבטיו השונים בחלוקה לשלושה פרקים מרכזיים:​

1. פרק סקירה מקצועית ובו נתונים לגבי שכיחות העבודה מהבית בעולם, תועלות עבודה מרחוק לארגונים, פרודוקטיביות העובדים, אתגרים וחסמים. הפרק כולל נתונים ומחקרים ממקורות מהימנים בלבד, ביניהם מחקרים וסקרים שפורסמו על ידי גופים רשמיים (בהם משרד העבודה האמריקאי, חברות מחקר בינלאומיות, אוניברסיטאות וכתבי עת מוכרים), ארגונים מקצועיים העוסקים בתחום עבודה מרחוק/עבודה מהבית, מאמרים של גורמי מקצוע מוכרים המסקרים את הנושא, וכן תובנות מחברות שבחנו את הנושא עוד לפני משבר הקורונה.

2. פרק ריכוז הממצאים והתובנות מכלל המחקר, בו מרוכזות המגמות העיקריות שנמצאו, שיטות היישום והטכנולוגיות השונות שצוינו. מכלול המידע מצביע על כוונה לשילוב עבודה מרחוק במודל כזה או אחר כבר בעתיד הקרוב בקרב רוב החברות. לעומת המצב שהיה קיים לפני שנים אחדות, נראה כי האתגר בעבודה מהבית אינו טכנולוגי, אלא ארגוני וניהולי. כמו כן, רווחת העובד והקושי באיזון העבודה מהבית והחיים האישיים עולה כאחד הנושאים המרכזיים שארגונים נותנים עליו את הדעת.

3. פרק בנצ'מארק המבוסס על מחקר שבוצע על ידינו במהלך חודש מאי 2020, העוסק בחקר שיטות ואופי העבודה מהבית תוך התייחסות להשלכות, השפעות על תפוקות העובדים, אתגרים, פתרונות והיבטים נוספים בקרב חברות מתעשיות מגוונות ששילבו עבודה מהבית במחלקות השונות בחברה. עיקר הפרק עוסק בראיונות עומק של 20 חברות מישראל ומהעולם שהתנסו בעבודה מרחוק:

- נבחנו 15 ארגונים מישראל, 2 מאנגליה,1 מקנדה, 1 מדנמרק ו-1 מקולומביה

6 ארגונים שהתנסו בעבודה מהבית עוד לפני משבר הקורונה, בעוד היתר החלו לעבוד מרחוק בעקבות משבר הקורונה

- התפלגות הארגונים מישראל: 4 חברות ביטוח, חברת פיננסים, 2 חברות תקשורת, 2 חברות ממשלתיות, חברת מוצרי צריכה, חברת פרסום, חברת ספנות, חברה תעשייתית, קופת חולים ועירייה

- רואיינו בכירים מתחומי משאבי אנוש, מערכות מידע, תפעול ושירות לקוחות

ממצאים עיקריים

מצאנו כי אכן בעקבות משבר הקורונה, ארגונים מבינים כי עולם העבודה השתנה ולא יחזור למתכונתו הקודמת;

מרבית הארגונים בוחנים כבר בימים אלה אימוץ מודלי עבודה המשלבים עבודה מהבית המהווים את המצב הנורמלי החדש. עם זאת, המעבר למודל עבודה שונה מחייב תכנון, ניהול שינוי ואף התאמה של תהליכים, מדדים ומערכות. השיח הרב בנושא, כולל הכרזות של חברות שונות על אימוץ עבודה מרחוקה ודיונים בממשלה ובכנסת על עידוד מגמה זו, עשוי ליצור דינמיקה בה מי שלא ישנה את מודל העבודה בהתאם, עשוי להישאר מאחור בתחומים של גיוס ושימור עובדים, מיקום משרדים ועלויות תפעול ועמידות (Resilience) בפני אירועים ושינויים בסביבה. 

עבודה מרחוק הפכה לנושא מרכזי בקרב ארגונים בכל העולם. לאור זאת, הם מכינים תוכנית אסטרטגית, מגבשים מפת דרכים למספר שנים, מגדירים יעדים ארוכי טווח, מקימים מחלקות ייעודיות לטיפול בנושא ומקצים תקציבים רב שנתיים ליישום.

מחקר זה בא לספק תשתית מידע לארגונים הנערכים לשינוי.