This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

בדיקת נאותות והיבטי רגולציה בעבודה עם PEP וסוכני משנה

17 יולי 2018

בקצרה

חברות רבות עשויות למצוא עצמן מנהלות פעילות עסקית עם בעל תפקיד ציבורי או ממשלתי, המתויג בתור PEP (Politically Exposed Person). בעוד שפעילות כזו עשויה להיות נחוצה, ואינה בעייתית כשלעצמה, היא טומנת בחובה סיכון גבוה לאפשרות שהחברה, או מי מעובדיה, יהיו מעורבים בשחיתות או מתן שוחד – ויישאו בהשלכות פליליות רחבות היקף, לרבות עונשים כלכליים כואבים ופגיעה משמעותית במוניטין.

שמירה על כללי הציות בחברה חיונית למניעת אירועים כאלו ולצמצום הסיכונים הכרוכים בהם, כמו גם לקידום עסקי החברה, לבניית המוניטין החיובי שלה ועוד. כחלק מכך, יש חשיבות וערך רב לביצוע בדיקת נאותות על כל שותף עסקי פוטנציאלי.

בענייננו, תהליך בדיקת נאותות עבור עבודה עם PEP צפויה לכלול מספר בדיקות והתחייבויות להקטנת הסיכונים בהפרת תקנות מקומיות ובינלאומיות; למשל, בדיקה המאשרת כי במעורבות בעל התפקיד הציבורי אין כל התנגשות עם החוק המקומי.

היבט אחר שחשוב לקחת בחשבון כחלק מהעמידה בכללי הציות בחברה, ובביצוע בדיקת נאותות בפרט, הוא העבודה עם מפיצי וסוכני משנה – שעשויה גם היא להוות נקודת תורפה משמעותית לחברות המשתמשות בסוכנים ומפיצים מקומיים. רק בחודשים האחרונים נחשפו מספר פרשיות בהן ננקטו הליכים והוטלו קנסות כבדים כנגד חברות בינלאומית, בשל שימוש בסוכני ומפיצי משנה שלא נבדקו כראוי ו/או לא עמדו בכללי הציות הנדרשים. כך, חברת אלביט הישראלית שילמה חצי מיליון דולר בהסכם פשרה, וחברת Panasonic הסכימה לתשלום קנסות בשווי מאות מיליוני דולרים, בעקבות שימוש בסוכני משנה "בעייתיים".

בכדי למנוע הישנות של מקרים כאלו, ישנן מספר אסטרטגיות לצמצום הסיכון בעבודה עם סוכנים ומפיצים, ובכלל זה סוכני ומפיצי משנה, אותן יכולות החברות לנקוט - בראשן הכנסת דרישות לציות, התנהלות וביצוע בדיקת נאותות בעבודה עם סוכני ומפיצי משנה, כחלק אינטגרלי מהחוזים הנחתמים עם סוכנים ומפיצים.  

צרו קשר עם המומחים שלנו לביצוע בדיקת נאותות > 

עבודה עם בעלי תפקידים ציבוריים (PEP)

העבודה עם אדם המתויג בתור PEP (Politically Exposed Person) עלולה להדליק נורה אדומה בעת  ביצוע בדיקת נאותות - קיום עסקים עם בעל תפקיד ממשלתי או ציבורי טומן בחובו סיכון גבוה יותר למעורבות אפשרית בשחיתות או מתן שוחד. יחד עם זאת, העבודה עם אישים בעלי תפקיד ציבורי אינה בעייתית לכשעצמה ולעיתים אף נחוצה; חברות רבות עשויות למצוא את עצמן מנהלות עסקים או משתמשות בשירותים של גופים בהם מעורבים בכירי ממשל זרים. התנהלות עסקית שכזו מצריכה בדיקה קפדנית, על מנת לוודא עמידה בתנאי הרגולציה.

לקראת הכניסה לשיתוף פעולה עסקי, ממגוון סוגים, עם חברה אשר נמצאת בבעלות בעלי תפקיד ציבורי, יש להבין לעומק את מידת המעורבות והבעלות של בעל התפקיד בחברה במסגרת בדיקת נאותות. הבנה זו כוללת את פעילותו בשם החברה אל מול גופים ממשלתיים במדינה; זהות הגופים מולם הוא עובד; קיומם של תמריצים או מניעים העלולים לתת העדפה לחברה שנכנסת עמו לשיתוף פעולה; ואופן וסוג התשלום עבור אותם שירותים.

מדוע חשוב לבצע בדיקות כאלו?

בדיקות שכאלו נחוצות במיוחד לאחר שבשנים האחרונות הואשמו מספר תאגידים בולטים במתן שוחד לבעלי תפקידים מסוג זה (PEP) ונאלצו לשם סכומי עתק – השלכות שייתכן והיו נמנעות או מופחתות, לו התבצעה בדיקת נאותות מוסדרת טרם שיתוף הפעולה העסקי.

כך, בסוף שנת 2016 נאלצה חברת טבע לשלם סכום של 519 מיליון דולר עקב חשדות להפרת החוק האמריקאי למניעת מתן שוחד לפקידי ממשל במדינות זרות (Foreign Corrupt Practices Act) במקסיקו, רוסיה ואוקראינה. ברוסיה העבירה החברה כספים לפקיד ממשלתי רם-דרג בשם בוריס שפיגל. הכספים הועברו לשפיגל דרך חברה בבעלות אשתו, כביכול עבור אריזה מחדש והפצה של התרופה קופקסון. תשלומים אלו נעשו על מנת ששפיגל ישתמש במעמדו כדי להשפיע על ממשלת רוסיה לרכוש את התרופה.i,ii בחודש ינואר השנה, שילמה החברה קנס נוסף בסך 75 מיליון ש"ח על אותן האשמות בישראל.iii

בדומה לכך, בחודש מאי 2018 הוגשו כתבי אישום נגד בכירים בחברת רולס רויס, כחלק מהליכים משפטיים שנמשכים עוד משנת 2017. בפרשייה זו, בכירים בחברת רולס רויס העבירו כספים לבכיר בממשלה הקזאחית, דרך תשלומי עמלות לחברת ייעוץ בינלאומית.

הסכנה: עונשים כלכליים והליכים פליליים

כפי שעולה מהדוגמאות לעיל, אי-שמירה על נהלי ציות בחברה יכול להוביל לעונשים כלכליים והליכים משפטיים ופליליים, כנגד החברה ועובדיה. שמירה על כללי הציות בחברה ובנייה של תכנית ציות מסודרת ומקצועית הן חיוניות למניעת אירועים שכאלו, כמו גם מסייעות לבניית מוניטין חיובי עבור החברה ולקידום עסקיה מול הציבור ושותפים עסקיים נוספים. הדבר אף יכול לסייע בהגברת התפוקה של החברה, שכן הוא מוודא את קיומם של נהלי עבודה תקינים ויעילים, ניתוב משאבים לאפיקים הנכונים וביטחון לעובדים. כחלק משמירה על הציות בחברה ומגיבוש תכנית ציות אפקטיבית, יש ערך רב לביצוע בדיקת נאותות על משווקים, יועצים, קבלנים ושותפים עסקיים פוטנציאליים נוספים, לרבות, כמובן, עבודה עם בעלי תפקידים ציבוריים (PEP) כאמור.     

מה דורשת בדיקת נאותות לעבודה עם PEP?

תהליך של בדיקת נאותות על שותף עסקי פוטנציאלי בו חבר איש ציבור, עשוי לדרוש מספר בדיקות, התחייבויות או הצהרות לצורך הקטנת הסיכון לאי עמידה בתקנות מקומיות ובינלאומיות. בכלל זה:

 1. קבלת התחייבות מצד בעל התפקיד הממשלתי (PEP), לפיה הוא לא יהיה מעורב בניהול השוטף של העסק.
 2. מתן הצהרה אודות אי-קיומן של מערכות יחסים משפחתיות, מקצועיות או אישיות, עם בעלי תפקיד ציבורי אחרים שעשויים לפעול לטובת החברה ולקידום הפעילות העסקית.
 3. בעל התפקיד יצהיר בפני רשויות השלטון המנהלות קשרים עם השותף העסקי הפוטנציאלי על תפקידו בחברה.
 4. בדיקה המראה כי אין במעורבות בעל התפקיד הציבורי התנגשות עם החוק המקומי.

צרו קשר עם המומחים שלנו לביצוע בדיקת נאותות >

עבודה עם מפיצי וסוכני משנה

חברות רבות בשוק המכירות הבינלאומי עושות שימוש בסוכנים ומפיצים מקומיים. שימוש בחברות מקומיות יכול לסייע בחדירה לשוק המקומי, בניהול הקשרים עם הרשויות, בחסכון ביצירת תשתיות הפצה ושיווק, ובהיכרות עם האוכלוסייה המקומית וצרכיה. במקרים רבים שיטת העבודה של אותם סוכנים ומפיצים כוללת את גיוס השירותים של מפיצי וסוכני משנה במדינת היעד. שימוש בגורמים שכאלו עשוי להיות אחת מנקודות התורפה המרכזיות שעולות במהלך תהליך בדיקת נאותות.

ואכן, בחודשים האחרונים נחשפו מספר פרשיות בהן שימוש בסוכני ומפיצי משנה הובילו לנקיטת הליכים והטלת קנסות כנגד חברות בינלאומיות.

Elbit: חצי מיליון דולר בהסכם פשרה

פעולת האכיפה הראשונה של ה-SEC (The United states Securities and Exchange Comission) לשנת 2018 בוצעה כנגד חברת אלביט הישראלית (Elbit Imaging). חלק מההאשמות נגד החברה התייחסו לשימוש שעשתה החברה בסוכן מקומי ברומניה, שנשכר על מנת לסייע במכירה של מרכזי קניות תמורת עמלה. אותו סוכן שכר, ללא ידיעת החברה, סוכן משנה שהיה בבעלות מנכ"ל Elbit לשעבר (beneficial ownership), ועבד גם הוא תמורת עמלה. קשר זה לא דווח והסוכן לא עבר תהליך בדיקת נאותות שהיה יכול לחשוף קשרים בעייתיים שכאלו. מעבר לכך, חודשים לפני חתימת החוזה עם סוכן המשנה, נחתם הסכם עם מוסד פיננסי שסיפק שירותים דומים, ובפועל נראה כי הסוכן והסוכן המשני לא סיפקו שירותים פיננסים לאחר חתימת החוזים עימם - אך קיבלו עמלות מכירה בהיקף של מיליוני דולרים. על התנהלות זו וכשלים רגולטוריים נוספים, שילמה החברה 500,000 דולר כחלק מהסדר פשרה.

Panasonic: קנסות בשווי מאות מיליוני דולרים

חברת Panasonic Avionics הסכימה גם היא לתשלום קנסות בשווי מאות מיליוני דולרים על עבירות שביצעה על כללי ה-FCPA. גם במקרה זה, שימוש בסוכני משנה היווה חלק מהכשל במעקב אחרי תכנית הציות של החברה. סוכני מכירות של החברה שכרו את שירותיהם של סוכני משנה אשר נפסלו טרם לכן כסוכני מכירות של החברה, עקב חוסר יכולת לעמוד בסטנדרטים של בדיקת נאותות שהתבצעה בחברה. באמצעות שיטה זו, הועברו שבעה מיליון דולר מכספי החברה לגורמי צד שלישי שנתפסו כבעלי סיכון לחברה.

אסטרטגיות לצמצום הסיכון בעבודה עם סוכנים ומפיצים

כאמור, וכפי שעולה ממקרים אלו, השימוש בסוכנים ומפיצים פותח פתח לליקויים בתחום הציות, הונאה, נזקים כלכליים ויצירת קשרים עם גורמי צד שלישי המהווים סיכון לחברה ולמוניטין שלה.

כיום ישנם פתרונות טכנולוגיים המהווים הזדמנות לחשוב מחדש ולבצע אופטימיזציה של אופן ניהול הסיכונים של גורמי צד שלישי. הנה כמה דרכים שבהן יכולים מנהלי חשבונות ומנהלי סיכונים להשתמש באוטומציה ובניתוח נתונים לניהול סיכונים של צד שלישי.

 1. להטמיע ולרכז מידע של סוכני ומפיצי משנה במאגר מידע מרכזי.
 2. הטלת הגבלות על סוכנים ומפיצים לשכירת סוכני ומפיצי משנה.
 3. במקרים של שימוש בסוכני ומפיצי משנה, יש להתנות כל כניסה לחוזה עימם בבדיקה ואישור.
 4. הכנסת דרישות ציות ובדיקת נאותות לחוזים עם סוכנים ומפיצים, המציבות דרישות להתנהלות בעת שימוש בסוכני ומפיצי משנה.  
 5. מתן דגש על בחינה וסגמנטציה אוטומטיים של הצדדים השלישיים בהתבסס על ניתוח הסיכונים ובניית כללים עבור בדיקות נאותות שוטפות.
 6. מעקב אחר פעילויות ספק באמצעות מאגרי נתונים פנימיים וחיצוניים המשולבים במערכות החברה.
 7. שימוש בדאשבורדים לצורכי דיווח ובקרה ניהולית
 8. הטלת הגבלות על סוכנים ומפיצים לשכירת סוכני ומפיצי משנה.

 

לסיכום, על מנת לפרוס תוכנית יעילה לבדיקות נאותות של צדדים שלישיים, ארגונים זקוקים למערכת שקופה אשר תאפשר להם להכיר את כלל הצדדים השלישיים איתם הם מצויים בקשר, לפלח אותם, להעריך אותם במהירות, לגזור את המשמעויות בהיבטי הדרישות מהם ולהגיב במהירות לשינויים. טכנולוגיה לא רק תהפוך את התהליך לאוטומטי, אלא גם תחזק ארגונים ותסייע בשיפור קבלת ההחלטות.

 

צרו קשר עם המומחים שלנו לביצוע בדיקת נאותות >


i https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001169782
ii https://www.themarker.com/markets/1.3442712
iii https://www.themarker.com/law/1.5727672