מאמרים:

עליית מדרגה במלחמה נגד תכנוני המס האגרסיביים - פרסום הצעת חוק - 2021

13 יולי 2021

עמית שליט, שותף, מנהל מחלקת מחירי העברה |

בהמשך לפרסומינו בדבר טיוטת עדכון לתקנות מחירי העברה, התפרסמה לאחרונה הצעת חוק מטעם הממשלה לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון 257), התשפ"א – 2021, אשר מהווה נדבך נוסף לשינוי התקנות הצפוי וזאת כחלק ממהלך לייעל את הליכי הפיקוח והבקרה של רשות המיסים בתחום מחירי העברה (במקביל לשינויים שמובילות רשויות מס נוספות בעולם).

הצעת החוק נועדה לתמוך בשינוי התקנות, הכולל בעיקר את חובות התעוד הבאות:

  1. Master File - הינו מסמך הכולל מידע מקיף אודות הקבוצה הרב לאומית בכללותה. בדר"כ ידווח על ידי חברת האם (הסופית) של הקבוצה.
  2. שדרוג התעוד הנדרש במסגרת חקר תנאי השוק (Local file). זאת בהמשך לשדרוג טופס מחירי העברה 1385 הנספח לדוח למס, ולחוזר מס הכנסה 1/2020 אשר פורסם ביוני 2020, המפרט מה הם התנאים הנדרשים לעמידה בהוראות סעיף 85א' לפקודת מס הכנסה והתקנות הנלוות  (ראו גם פרסומינו).
  3. - CBCrדוח בין מדינתי הכולל מידע מקיף ומפורט על כל ישויות הקבוצה הרב לאומית, שתגיש ישות האם הסופית במדינת תושבותה  (מיועד לחברות רב לאומיות שהמחזור המאוחד שלהן גבוה מ- 3 מיליארד ₪ (750 מיליון אירו).

 
אין ספק כי הדרישות האמורות מהוות מהפכה של ממש בהיקף הדיווח, אך גם מהווה הזדמנות מצויינת לבחינה מחודשת של מדיניות המיסוי הבינלאומי ומחירי העברה של הקבוצה הרב לאומית, אשר יישומה באופן חד וברור, יחסוך לא מעט ויכוחים ואי נעימויות, ויצור יתרון מובהק לנישומים הפועלים על פיה.
 

צוותי מחירי העברה ומיסוי בינלאומי במשרדינו עומדים לרשותכם להתייעצות שוטפת, לצורך בחינת מדיניות המיסוי הבינלאומי ועמידת הקבוצה בחובות התיעוד בישראל ובעולם.

 

צור קשר עם המומחים שלנו