מאמרים:

השקעות Seed כמגה טרנד

13 מרץ 2019

אלה ברנוב , דירקטור, מנהלת תחום עסקים קטנים ובינוניים, אשכול טכנולוגיה ומדעי החיים |

החלטתם להשקיע בהיי טק? איך תדעו מהו התחום החם של מחר?

בעלי הון משקיעים בתחומים רבים בין היתר בהיי טק. כיצד אפשר לדעת מהו התחום המושך במיוחד? האם מגמות בהשקעות בשלב ה-seed עשויות ללמד על התחומים הלוהטים של השנים הבאות? מגמות אלו עשויות לשקף טעמים של משקיעי vision – אלה משקיעים הראשונים לחזות את המגמה.

על פי נתוני PitchBook: בשנים 2016-2018 הושקעו בעולם כ-48.7 מיליארד דולר בחברות היי טק בשלב ה-seed (שווי ממוצע לחברה לאחר העסקה כ-2 מיליון דולר).

אז איזה תחום היה להיט ב-2018 ואיזה תחום ננטש על ידי המשקיעים?

התחומים החמים

בתחום הבנקאות והביטוח הושקעו ב-2018 9.7 מיליארד דולר (כ-45% מסך ההשקעות בהיי טק בשלב ה-seed) לעומת כ-1.2 מיליארד דולר בשנים 2016-2017.

גם תחום ה-software ממשיך להיות מבוקש עם השקעות של כ-5.3 מיליארד דולר בשנה בכל אחת מהשנים 2016-2018.

תחום הבריאות מפגין יציבות עם השקעות של כ-3.3 מיליארד דולר בשלושת השנים האחרונות יחד.

ומי נחלש?

לעומת זאת, תחום B2C נמצא במגמת ירידה מ-4 מיליארד דולר ב-2016 ל-2.1 מיליארד דולר ב-2018.

גם בתחום מוצרי צריכה לשימוש ארוך טווח (Consumer Durables) ניכרת ירידה משמעותית מ-0.68 מיליארד דולר בשנת 2016 ל-0.4 מיליארד דולר ב-2018. וגם תחום ה-Media היה פחות מבוקש בשנת 2018 בו הושקעו כ-0.13 מיליארד דולר לעומת כ-0.4 מיליארד דולר בכל אחת מהשנים 2016 ו-2017.

גם Retail נראה פחות מושך עם 90 מיליון דולר ב-2018 לעומת 175 ו-333 מיליון דולר בשנים 2017 ו-2016, בהתאמה.

 

ומה עם ההשקעות בחברות הישראליות?

השקעות בהיי טק בעולם ובחברות ישראליות בשלב ה-seed:

בשנים 2016-2018 הושקעו 1.08 מיליארד דולר בהיי טק הישראלי בשלב ה-seed (בממוצע של 360 מיליוני דולר בשנה).

בישראל תחום ה-Software ממשיך להוביל עם 243 מיליון דולר בשנת 2018 (כ-71% מכלל ההשקעות).

לעומת זאת, נראה כי המשקיעים פחות מאמינים ב-Healthcare devices בו השקיעו ב-2018 0.53 מיליון דולר (בשנים 2016 ו-2017 התחום זכה ל-31 ו-55 מיליון דולר, בהתאמה).

כידוע Software מורכב ממספר רב של תתי תחומים. אז באיזה מהם מאמין המשקיע של היום?

נראה שתחום הבינה המלאכותית (Artificial intelligence) הפך להיות לאחד התחומים החמים בקרב משקיעים. מדברים על כך שהשפעת הטכנולוגיות בתחום זה צפויה להיות גדולה יותר מכלל המהפכות הטכנולוגיות עד כה. הפוטנציאל האדיר של התחום הוביל לזינוק בהשקעות מ-28 מיליון דולר ב-2016 ל-123 מיליון דולר ב-2018 (כ-33% מכלל ההשקעות בהיי טק בשלב ה-seed בישראל וכ-51% מההשקעות ב-Software).

תחום הרובוטיקה והרחפנים התפתח מאוד בשנים אחרונות בו הושקעו בישראל ב-2018 49 מיליון דולר לעומת 7.7 מיליון דולר בשנת 2017.

גם הסייבר הישראלי ממשיך להיות אטרקטיבי עבור המשקיעים כאשר ב-2018 הושקעו בו 56 מיליון דולר (ב-2017 – 37 מיליון דולר, ב-2016 – 18 מיליון דולר).

לעומת זאת, נראה שהתחומים כמו מובייל, פינטק ופיתוחים הקשורים לתעשייה כבר פחות מעניינים (לפחות בשלבים המוקדמים) ובהם נראית ירידה משמעותית בהשקעות. כך לדוגמא בתחום המובייל ירדו ההשקעות ב-76%, בפינטק ירידה של 41% ובפיתוחים לתעשייה ירידה של 61%, זאת לעומת שנת 2017.

התחומים כמו מכוניות אוטונומיות, HR Tech, IoT, ,Real Estate Tech שרק לפני מספר שנים כמעט ולא היו בהם השקעות בשלבים מוקדמים בישראל, הצליחו לגייס ב-2018 כ-68 מיליון דולר.

התפלגות ההשקעות בחברות ישראליות בשלב ה-seed בתחום ה-Software בשנת 2018:

אז מי שהחליט כבר להשקיע בהיי טק בשלב ה-seed יכול לבחור לצעוד עם העדר ולהשקיע בתחומים הפופולריים בקרב משקיעים (בינה מלאכותית, סייבר, רובוטיקה). אופציה אחרת היא לבחון השקעה בתחומים שרק מתחילים להתעורר, כמו HR Tech או Real Estate Tech, בהנחה שהמגמה תמשך.