מאמרים:

הכנס השנתי לחברי ועדות הביקורת בקיבוצים 2017

04 יולי 2017

נועם קדמן, מגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים |

ביום שלישי, 13/06/2017 התקיים ברמת אפעל, זו הפעם ה-16 ברציפות הכנס השנתי לחברי ועדות הביקורת בקיבוצים.

הכנס אורגן בשיתוף פעולה בין התנועה הקיבוצית לבין משרד BDO שעובדיו משמשים כמבקרים פנימיים בלמעלה  מחמישים קיבוצים. בכנס, שעמד השנה בסימן "שינויי רגולציה וחקיקה" השתתפו חברי ועדות ביקורת מכ-60 קיבוצים מהגליל ועד הנגב.

בדברי הפתיחה שלו ציין מזכיר התק"צ ניר מאיר,  כי אחד אחד השינויים המרכזיים בקיבוץ המתחדש – הינו עודף סמכויות הנצבר בידי ממלאי התפקידים. לכך מתלוות השארות הקיבוץ כ"רכוש נטוש", ומשכך – מגיע זמן הביזה. ועדת הביקורת, מהווה גורם מאזן לעודף הסמכויות והיא אחראית על שמירת הרכוש. חשוב שועדת הביקורת תשאב את סמכותה מהאסיפה ולא מההנהלה. קיים מתח מובנה בין ההנהלה לועדת הביקורת. אסור שיהיה מתח מופרז, חשוב לשמור על מינון נכון ואיזון.

שרון ויטקובסקי- טביב שותפה ומנהלת מגזר ניהול הסיכונים ב BDO ציינה כי לא בכדי  הכנס נערך בשיתוף פעולה עם התנועה הקיבוצית שכן, כמשרד הממונה על הביקורת הפנימית בקרוב ל -50 קיבוצים,  רואים עין בעין עם התנועה את חשיבותה של הביקורת. לכנס נבחרו נושאים מרכזיים בהוויה הקיבוצית – שינויים בחוקי המיסוי, שינויים בתקנות האגודות השיתופיות ונושאי הבניה והשיוך המעסיקים את הקיבוצים. על ועדת הביקורת לוודא כי הקיבוץ נערך כראוי לכל אחד מהשינויים ובתוכניות הביקורת לשים דגש על דרך טיפול ההנהלות בנושאים.

רו"ח דורון שטיין מנהל מגזר ההתיישבות במשרד BDO התייחס לסוגיית מיסוי הקיבוצים. בעשרות השנים האחרונות, לחברים בקיבוצים הכנסות שונות כמו ירושות, שכר דירה ואחרות. על פי סעיף 54 כל חברי הקיבוץ מחויבים לדווח על כל הכנסותיהם לקיבוץ. משלא עשו זאת – דווח המס של הקיבוץ חסר ועלול לגרום לסנקציות מצד רשויות המס. שינוי חוקי המס מחייב בחינת שימוש בקבלת שירותים מהועד המקומי במקום ישירות מהקיבוץ. הוצאות הועד המקומי אינן מחייבות תשלומי ביטוח לאומי.

עו"ד רותי לירז- שפירא, עוזרת רשם האגודות השיתופיות, עמדה על המהלך החקיקתי המתבצע בימים אלה במשרדי הרשם. עד היום ועדת הביקורת באגודה הייתה וולונטרית. השינוי המוצע: אגודה בה למעלה מ-50 חברים תחוייב בהקמת ועדת ביקורת. כמו כן, אגודה שמחזור פעילותה עולה על 10 מיליון ש"ח בשנה, תחויב במינוי מבקר פנימי, בדומה לעמותות וחל"צים. המהלך הינו חלק משיפור הממשל התאגידי באגודות השיתופיות, אם כי עדיין לא הושלם.

עו"ד מירון הכהן- רשם האגודות השיתופיות, התייחס לשינויים המוצעים וציין כי הנם הראשונים מאז 1975. בתגובה להערות המשתתפים על הקצב האיטי בו מתנהל משרדו,- באישורי תקנונים ובטיפול בפניות של קיבוצים, ציין את מצוקת כוח האדם במשרד, על אף שבשנה האחרונה חל בכך שיפור.

ד"ר גיא יוגב ממשרד BDO  זיו האפט הציג שימוש מושכל בסקרי שביעות רצון  כחלק מתהליך הביקורת הפנימית בקיבוץ. הקיבוץ מעניק שירותים למגוון אוכלוסיות וחשוב לפלח כל שרות ולהתאימו לקבוצת האוכלוסייה הרלוונטית. ביצוע נכון של מדידת שביעות הרצון – מאפשר ניהול ראוי של מערך השירותים  בקיבוץ.

דגן יראל אחראי תחום קרקעות ושיוך בתנועה, הגדיר שתי סוגיות מרכזיות: היתרי הבניה ושיוך הדירות. על הביקורת לעסוק בשאלות: כאשר מבוצע השיוך – האם הקיבוץ מוגן?  באיזה מודל נעשה השיוך, אם בכלל?

מרכיב חשוב בהחלטה למתן היתרי בניה – ערך הקרקע באזור. לאחרונה רמ"י דורשת, כתנאי למתון היתרי בנייה, הסדרת זכויות בקרקע – אזורי תעסוקה, שטחי חקלאות וכיו"ב..

בהמשך הכנס התקיים פאנל של בעלי תפקידים בקיבוצים, שהתייחסו לנושא: הביקורת הפנימית מנקודת ראותם של בעלי התפקידים- המבוקרים.


 

צור קשר עם המומחים שלנו לביקורת פנימית