קיבוצים, מושבים וחקלאות

קיבוצים, מושבים וחקלאות

ליווי קיבוצים, מושבים וארגונים חקלאיים בפעילויותיהם העסקיות השוטפות, תוך מתן סל שירותים מקיף בתחומי הייעוץ העסקי, המס והחשבונאות, המותאם לצרכי הלקוחות ולדרישות הייחודיות בענף.

מומחים בליווי קיבוצים ומושבים

פירמת BDO זיו האפט עוסקת במגוון רחב של כל תחומי החשבונאות, מיסוי, כלכלה ופיננסים של קיבוצים, מושבים, מפעלי תעשייה, חקלאות ומים, אנרגיה, יזמים, מלונאות ותיירות, פעילות נדל"ן ועוד, ומספקת מגוון שירותים בגישה של מתן ערך מוסף ייחודי ללקוח.

בפירמה פותחו מודלים יחודיים של ניתוח דוחות כספיים המאפיינים תאגידים במבנה קונצרני וכלים מתאימים לקיבוצים שיתופיים כמו גם לקיבוצים מתחדשים. המודלים משלבים מידע פיננסי ותמחירי-ניהולי מרמה של ענף בודד ועד לדוחות הכוללים של המגזר העסקי, הקהילה ובמאוחד.  משרדיBDO  פרוסים לאורך מפת ההתיישבות על מנת לתת מענה קרוב. סניפי המגזר ממוקמים בתל אביב, חיםה, קריית שמונה ובפארק התעשיות עמר.

 

פתרונות פיננסיים כוללים לקיבוץ ולמושב שלכם

צוות הפירמה מלווה מגוון רחב של קיבוצים מושבים וארגונים, תוך כדי פיתוח מיומנות ייחודית בטיפול בגופים המשלבים מגזרים רבים, ביניהם: עסקים, ענפי עזר ושירות, קהילה, תאגידים מוחזקים ושותפות בתאגידים אזוריים וארציים.

השירותים ניתנים באמצעות צוותים מקצועיים העושים שימוש בטכנולוגיות מתקדמות של ניתוח נתונים, בקרה והפקה יעילה של דוחות כספיים, לרבות ניתוחם הכלכלי. הצוותים כוללים רואי חשבון מנוסים, כלכלנים ויועצי מס שהתמקצעו במגזר הקיבוצי. 

בין השירותים הניתנים בפירמה לקיבוצים ומושבים: 

 • ביקורת דוחות כספיים
 • עריכה והגשה של דוחות המס, החזרי מס וטיפול שוטף מול רשויות המיסים
 • ליווי מיסוי של עסקאות מורכבות – מקרקעין, רכישות ומיזוגים
 • יעוץ במיסוי בינלאומי בעיקר בקשר של מפעלי הקיבוץ בעלי פעילות בינלאומית
 • יעוץ וליווי אסטרטגי
 • תכנון מסלולי הטבות למפעלי תעשייה לפי חוקי העידוד השונים, הכנת תוכניות עסקיות והגשת בקשות למענקי השקעה, מחקר ופיתוח
 • יעוץ כלכלי וחשבונאי – הכנת תכניות עסקיות, הערכות שווי, בדיקות נאותות, תכניות הבראה
 • סקר על הבקרה הפנימית והסיכונים העסקיים
 • ליווי עסקאות ומיזמים
 • חשבות ומיקור חוץ
 • ביקורת פנימית

 

שירותים שפותחו במיוחד לסקטור ההתיישבות:

 • בקורת הדוחות הכספיים של קיבוצים ותאגידים בשליטתו, לרבות תאגידי אחזקות וחברות בחו"ל 
 • ליווי קיבוץ בתהליך ההנפקה של מפעל בבעלותו היוצא להנפקה בבורסה וסיוע בעריכת התשקיף 
 • יעוץ בתכנוני מס ייחודיים לתחום ההתישבות, בהתחשב בצורת הבעלות והקשר עם הקיבוץ 
 • תיאגוד, רה-ארגון במבנה האחזקות, שיוך הון ושיוך נכסים 
 • ייצוג הקבוץ בפני רשם האגודות השיתופיות 
 • יעוץ אסטרטגי לניהול אחזקות עסקיות, אסטרטגיה תחרותית ומנועי צמיחה 
 • מתן פתרון לעסקים עצמאיים ויזמים בקיבוץ 
 • יעוץ, ליווי וייצוג בהכנת תוכניות וקבלת הטבות על פי חוקי עידוד ממשלתיים 
 • ייצוג הקיבוץ בפני רשויות המס, הבטוח הלאומי ואחרים 
 • ניתוח הדוחות הכספיים והצגתם בפני הנהלת הקיבוץ והאסיפה 
 • יעוץ וליווי תהליכים של צמיחה דמוגרפית (קליטת חברים ומשפחות, הקמת אגודת מתיישבים וועד מקומי, מודל התפרנסות, תהליכי הפרטה, יעוץ באסטרטגיה עסקית וקהילתית לטובת צמיחה והשגת יעדי הקהילה, אבחון כלכלי של חברים חדשים הנקלטים לחברות)
 • יעוץ פנסיוני מרמת החבר ועד כלל חברי הקיבוץ
 • הקמת קרנות מילואים, עמותות, אגודות מתיישבים לצרכי החברים ולמטרות ציבוריות
 • יעוץ וסיוע צמוד בתחומי האנרגיה – מחלק חשמל היסטורי, מונה נטו, מיזמי אנרגיה פרטיים ועוד
 • יעוץ שוטף במס הכנסה, דיני עבודה, מס ערך מוסף, בטוח לאומי וניכויים 
 • איפיון, בחירה והטמעת מערכות מידע מסוג ERP,BI ,CRM ויעוץ באחזקתם (מערכות פיננסיות, תמחיר, תזרים ועוד) 
 • הקמת מערכות תמחיר לתעשייה במגוון שיטות: ABC, יישום גישת TOC ועוד 
 • הכשרת ועדת הביקורת ותאגידים ביישום בקרות במסגרת חוקי סרבנס אוקסלי, ועדת גושן, והנדרש כתוצאה מרגולציה הנוגעת למערכות הניהול הכספי והדיווח החשבונאי


 

צור קשר עם המומחים שלנו