עריכת דוחות כספיים

עריכת דוחות כספיים

על פי החלטת רשות ניירות הערך בישראל (הבהרה להחלטה משפטית מספר 105-18 בעניין אי תלות רואה החשבון המבקר: סיוע בהכנת ועריכת דוחות כספיים עבור המבוקר), סיוע רואה החשבון המבקר בהכנת דוחותיו הכספיים של המבוקר, ובכלל זה פעולות של ניסוח ועריכת הדוחות הכספיים, יפגעו בעקרון אי התלות. 

לאור ההחלטה מציעה הפירמה שירותים בקשר עם תכנון יישום ותפעול מערך הדיווח הכספי לרבות סיוע בהכנה ועריכה של דוחות כספיים וביישום כללי החשבונאות והמדידה, החל מהדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2009. השירותים ינתנו על ידי צוות עובדים מיומן ובעל נסיון רב ובעזרת תוכנות מקצועיות.

לפירמה נסיון רב שנים בעריכת דוחות כספיים בהתאם לתקינה הישראלית, הבינלאומית והאמריקאית, לחברות מקומיות וגלובאליות במגוון סקטורים. כמו כן מתמחה הפירמה במתן ייעוץ, ליווי ומענה בקשר לסוגיות חשבונאיות ומיסויות במגוון החוקים החלים בארץ ובעולם.

 לרשות הצוות עומדים הידע הרב והנסיון של המחלקה המקצועית בפירמה המתמחה במתן יעוץ מקצועי וחוות דעת בתחומים מגוונים, בפרט בנושאי חשבונאות וביקורת בהתאם לתקינה הישראלית, התקינה הבינלאומית והתקינה האמריקאית. המחלקה נותנת מענה לסוגיות מקצועיות בתחומי החשבונאות והדיווח ועוקבת אחר ההתפתחויות בתחום בארץ ובעולם, בין השאר באמצעות השתתפות בפורומים וועדות מקצועיות שונות של רשת BDO ומוסדות המקצוע בישראל. 


בנוסף, מסתייע הצוות באשכול המיסים בפירמה בסוגיות הקשורות להפרשה למס, למיסים נדחים וכן בהקשר לביאורים הרלוונטיים. האשכול מספק שירות מקיף ומקצועי במגוון רחב של סוגיות באמצעות אינטגרציה בין שבע מחלקות משנה.