ביקורת פנימית בחברות ציבוריות בארץ ובחו"ל

מגזר הביקורת הפנימית וניהול סיכונים ב BDO  זיו האפט מעניק שירותי ביקורת פנים וניהול סיכונים למגוון רחב של חברות ציבוריות מענפי תעשייה שונים כגון: הייטק, תעשייה, ביו פארמה, נדל"ן, תשתיות, אנרגיה, קמעונאות, השקעות ועוד.

אנו ממונים כמבקרים פנימיים בלמעלה מ - 20 חברות ציבוריות הנסחרות במגוון בורסות בארץ ובעולם לרבות, תל אביב, נאסד"ק, AIM ועוד. לקוחותינו הינם בעלי פעילות מקומית ובינלאומית לרבות שלוחות ברחבי העולם.

בהתאם לחוק החברות וחוק הביקורת הפנימית, חברה ציבורית בישראל נדרשת למנות מבקר פנימי. בתהליך המינוי, דירקטוריון החברה נדרש למנות מבקר פנים על פי המלצת וועדת הביקורת של הארגון.

הביקורת הפנימית נועדה לבחון את התנהלות הארגון על ידי בחינה וניתוח של תהליכים עסקיים וארגוניים מהותיים ביחס לפעילות הלקוח, לרבות תהליכי מכירות, מלאי, רכש, תפעול, פיקוח על חברות בנות, בינוי, ממשל תאגידי, כספים, מחקר ופיתוח, רכוש לא מוחשי ועוד.

לצוות המקצועי ישנה התמחות ייחודית במתן שירותי ביקורת פנימית לחברות ציבוריות, הצוות מתמחה במיפוי בקרות פנימיות, איתור פערים וחשיפות בבקרה וכשלים בבקרות, ביצוע ביקורת חקירתית, הכנת תהליכי עבודה לחברות מונפקות ועוד.

הערך המוסף שלנו בא לידי ביטוי במתן יעוץ והכוונת המשאב האנושי לשיפור הבקרות הניהוליות על התהליכים בארגון, צמצום החשיפה לסיכונים לרבות חשיפות למעילות והונאות והגברת היעילות והאפקטיביות בתהליכי העבודה בארגון.

אחד מהמרכיבים החשובים ביותר בניתוח תהליכי עבודה, ואיתור פערים וחשיפות בבקרות הקיימות הינו הבנת הפעילות העסקית של החברה המבוקרת. ניסיוננו הרב במתן שירותי ביקורת פנימית לחברות ממגוון רחב של ענפי התעשייה השונים, מעניק לנו יתרון בהבנת הפעילות והתהליכים העסקיים של חברות ממגזרי פעילות שונים.


צור קשר עם המומחים שלנו לביקורת פנימית
דנה גוטסמן ארליך

דנה גוטסמן ארליך

שותפה, מנהלת קבוצת סיכונים ופורנזיק, חטיבת ממשל תאגידי ורגולציה, BDO ישראל
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$