דירקטורים וועדות השקעה

 

האקדמיה לפיננסים BDO  מזמינה אתכם לתכנית מקצועית וייחודית לחברי ועדות השקעה בגופים מוסדיים, תאגידים ומלכ"רים ולכל מנהל השקעות הפועל בשוק ההון המקומי והבינלאומי.

ועדת השקעות של גוף מוסדי היא אורגן ייחודי לשוק הישראלי. חברי הועדה נדרשים לרמת מקצועיות גבוהה ביותר. היקף האחריות כמו גם הסמכויות שהוענקו לחברי ועדות השקעה קושר באופן מלא בין איכות הניהול לבין התשואה שמניב תיק ההשקעות לאורך זמן. המשתתפים בקורס ייחשפו לסטנדרט הניהול המתקדם והמוביל בישראל ובעולם לניהול השקעות כולל.

מטרות הקורס:

  • להעניק כלים ומיומנויות הנדרשות לקבלת החלטות השקעה בגוף מוסדי.
  • להכיר ולהבין את ההזדמנויות והסיכונים במגוון מוצרי ההשקעה ובדגש על ההשקעות האלטרנטיביות.
  • להקנות כלים להתמודדות עם דרישות הרגולטור.
  • להקנות כלים יישומיים לבניית אלוקציה של תיק השקעות, לפיקוח, לבקרה ולביסוס ממשל תאגידי נכון.

קהל יעד –

התכנית מתאימה לחברי ועדות השקעה (מועמדים ומכהנים), לנושאי משרה בתחום ניהול כספים והשקעות, דירקטורים, מנהלי סיכונים, מבקרים פנימיים וחיצוניים, יועצים משפטיים, קציני ציות, מזכירי חברות, מנהלי השקעות, מנהלי פמילי אוופיס ועוד.

ללקוחות BDO 20% הנחה בהרשמה לקורסים באקדמיה לפיננסים.

לפרטים נוספים והרשמה 

או בטלפון – 03-9718800