This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

קורסים והכשרות

 

הקבוצה מציעה מספר קורסים והכשרות בתחום האחריות התאגידית והקיימות:

  • קורס ניהול תהליך הדיווח (GRI Standards) - הקורס הינו הקורס הבינ"ל של ארגון ה-GRI, המועבר במדינות רבות בעולם באופן זהה ונותן כלים למשתתפיו להבין טוב יותר את עולם הדיווח החברתי והסביבתי, על פי תקן הדיווח של ארגון ה-GRI. במהלך הקורס המשתתפים מתוודעים לתחום הדיווח ולאופן בו ניהול התחום מאפשר מעקב אחרי התקדמות יישומו בארגון, תוך הצגת תמונת מצב רחבה למחזיקי העניין. תקן ה- GRI הינו מסגרת הדיווח הוולונטרית המובילה בעולם, כאשר 85% מבין 250 החברות הגדולות והמובילות בעולם מדווחות על פיו.

 

  • קורס מנהלי אחריות תאגידית BDO-מעלה - השינויים בעולם העסקים ובחברה בישראל הרחיבו את תחומי הרלוונטיות של אחריות תאגידית והפכו את תפקידו של מנהל האחריות התאגידית לתפקיד מרכזי בארגון. התפיסה שמנחה את הקורס היא שמנהל האחריות התאגידית, משמש מצד אחד כשותף עסקי (Business partner) המסייע לארגון וליחידות השונות שלו להשיג את יעדיהם העסקיים, תוך יצירת ערך חברתי וסביבתי. מצד שני, תפקידו הוא להוביל תהליך ארגוני למיקוד הארגון בתחום הקיימות, ניהול הידע ולמידת תוצאות. הקורס מיועד להכשיר מנהלי אחריות תאגידית ובנוי בהתאם למרכיבי התפקיד הרלוונטיים כיום. הקורס משלב ידע תאורטי, ולמידת עמיתים מתוך "סיפורי מקרה" של חברות ישראליות ורב- לאומיות יחד עם הקניית מיומנויות אישיות ומקצועיות.

צרו קשר עם המומחים שלנו