This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Digital Processes

 

איכות התהליכים העסקיים שהארגון מבצע, הוא בעל השפעה ישירה על יכולת הצמיחה של הארגון ועל היעילות התפעולית שלו. התהליכים הם התשתית הארגונית המאפשרת את המשימה של הארגון ולהן הם מהווים חלק מליבת הארגון. הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות הן בעלות פוטנציאל גדול לשפר ולייעל את התהליכים העסקיים, אם באמצעות אוטומציה, אינטגרציה מהירה בין חלקי הארגון, גמישות רבה יותר בהגדרת ושינוי תהליכים, יכולת קבלת החלטות מהירה בזמן אמת ועוד.

יחידת BDO Digital מספקת מגוון שירותים בכל הקשור לדיגיטציה של התהליכים והייעול שלהם:

  • שרטוט ה- Digital Road mapשל הארגון
  • סיוע בבחירת טכנולוגיות ופלטפורמות נדרשות באמצעות בחינת חלופות
  • ליווי הטמעה ויישום של Enterprise Solutions
  • אוטומציה של תהליכים 
  • יישום פתרונות Bots
  • Digital Governance

הקו המנחה שלנו הוא איתור הנקודות וצווארי הבקבוק היכולים להביא לשיפור בטווח קצר ויישומם בהקדם האפשרי. זוהי חלק מתפיסת ה Agile המלווה אותנו.