מאמרים:

פרסומים והדרכות של רשת BDO - רבעון ראשון 2022

28 אפריל 2022

פרח פטל, דירקטורית מחלקה מקצועית |
אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

לרשת BDO אתר אשר כולל הדרכות מקוונות ומעודכנות, פרסומים שונים ומידע נוסף חדש ועדכני אודות תקני דיווח כספי בינלאומי.

פרק זה כולל קישורים ומידע נוסף אודות כלל הפרסומים וההדרכות של רשת BDO אשר פורסמו במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה, הקשורים לדיווח הכספי ולתקינה החשבונאית הבינלאומית, בחלוקה לסוגי הפרסום השונים.

במהלך שנת 2022, פרסומים אלו כוללים, בין היתר, גרסה מעודכנת של הפרסום IFRS AT A Glance (סקירה מעודכנת של רשת BDO ל-31 בדצמבר 2021 לכל תקן ופרשנות קיימים "ממעוף הציפור"), שאלות ותשובות אודות סוגיות חשבונאיות והחלטות דחיה שהתקבלו בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC), עדכונים אודות דיווחי קיימות שעשויים להיות רלוונטיים לדיווח הכספי, עדכון אודות ההחלטות האחרונות בפעילויות ובפרויקטים השונים של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) ושל ה-IFRIC ועוד.

המחלקה המקצועית של משרדנו בישראל משתתפת מעת לעת בכתיבת הפרסומים השונים אשר מפורסמים באתר.  

בנוסף ניתן למצוא בפרק זה קישורים למכתבי התגובה של רשת BDO לטיוטות השונות של ה-IASB ושל ה-IFRIC אשר הובאו בפניה במהלך תקופה זו לדיון.

למאמר אשר מסכם את כלל הפרסומים וההדרכות של רשת BDO לרבעון הראשון של שנת 2022 נכון למועד פרסום ניוזלטר זה: לחצו כאן

לסקירה של כלל הפרסומים וההדרכות לתקני דיווח כספי בינלאומי, אשר התפרסמו באתר של רשת BDO במהלך השנה החולפת: לחצו כאן

לאתר של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי אשר מתעדכן כל העת בפרסומים והדרכות חדשים: לחצו כאן

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו