מחלקה מקצועית

מחלקה מקצועית

 

המחלקה עוקבת אחר ההתפתחויות בתחומי החשבונאות, הביקורת, חוקים ותקנות, הנחיות, ועוד. המחלקה מפיצה עדכונים מקצועיים לעובדי הפירמה על מנת ליצור רמה מקצועית גבוהה ולתת מענה לכל צרכי הלקוחות. תחומי פעילות המחלקה: בקרת איכות עובדת קבוצות הביקורת, הפקת פרסומים מקצועיים לעובדי הפירמה וללקוחותיה, בקרת איכות על הדוחות הכספיים המבוקרים, הדרכת עובדי הפירמה בדבר חידושים במקצוע, לרבות ימי עיון ועוד.

 

צוות המחלקה המקצועית​

עובדי המחלקה המקצועית מתמחים ביעוץ מקצועי בנושאי ראיית חשבון וביקורת לפי התקינה האמריקאית, הישראלית והבינלאומית. הצוות נוטל חלק פעיל בפורומים וועדות מקצועיות של רשת BDO, ומשתתף בועדות שונות מטעם לשכת רואי חשבון בישראל ומטעם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

המחלקה המקצועית של ראיית חשבון וביקורת מתמחה במתן שירותים מקצועיים בחשבונאות וביקורת בהתאם לתקינה הבינלאומית, התקינה הישראלית והתקינה האמריקאית. המחלקה תומכת בקבוצות הביקורת וביתר מחלקות המשרד, ומבצעת עבודות מגוונות עבור לקוחות הביקורת של המשרד וכן עבור לקוחות שאינם לקוחות ביקורת של המשרד. למחלקה ניסיון רב במתן יעוץ מקצועי וחוות דעת בתחומים מגוונים. בנוסף, עובדי המחלקה נוטלים חלק פעיל בפורומים וועדות מקצועיות שונות של רשת BDO ומוסדות המקצוע בישראל.

 

השירותים שלנו

  • המשך הטמעת המעבר ל-IFRS;
  • מעבר איכות על הדוחות הכספיים המבוקרים על ידי המשרד;
  • קביעת נהלי עבודה לביקורת ולסקירה;
  • ליווי לקוחות המשרד בתהליכי הנפקה בישראל ומחוץ לישראל;
  • כתיבת פרסומים מקצועיים לעובדי המשרד וללקוחותיו, באופן שוטף;
  • מתן הדרכות מקצועיות לעובדי המשרד;
  • מתן הדרכות מקצועיות ללקוחות, עובדי המשרד וגורמים נוספים;
  • מתן חוות דעת מקצועיות;
  • ביצוע בדיקות נאותות עבור חתמים (Due Diligence), בקשר עם הנפקות ניירות ערך של חברות.

 

מאמרי דעה

פיצול האישיות של שיטת השווי המאזני

 

השלכות נגיף הקורונה על הדיווח הכספי בתקינה הבינלאומית

להתפשטות של נגיף הקורונה (COVID 19) בעולם השלכות רבות המקיפות את כלל תחומי החיים והן כוללות גם את הדיווח הכספי של חברות. להלן מספר סוגיות מקצועיות המנוסחות כשאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברה בקשר עם השלכות משבר הקורונה על הדיווח הכספי. הסוגיות מתעדכנות על בסיס מתמשך לכן מומלץ להתעדכן  באופן שוטף.

למידע נוסף ועדכונים בנוגע להשלכות משבר הקורונה על הדיווח הכספי >>