אנליזה והערכת שווי חברות

האקדמיה לפיננסים BDO  מזמינה אתכם לתכנית ההכשרה המקצועית המקיפה והמעמיקה בישראל בתחום אנליזה והערכות שווי חברות.

הקורס יקנה כלים תיאורטיים ומעשיים הנחוצים לביצוע הערכות שווי חברות לטובת קבלת החלטת השקעה. הקורס יקיף היבטים שונים בתחום ניתוח חוב ואג"ח של חברות.

במהלך הקורס כל משתתף ינתח חברה ציבורית ובאמצעות תרגילי בית/כיתה וחשיפה למקורות מידע ציבוריים, יישם באופן עצמאי את המתודולוגיה הנדרשת הלכה למעשה בעבודת האנליזה. בתום הקורס תתקיים סימולציה של ישיבת השקעות בה המשתתפים יציגו עבודת גמר, הערכת שווי של חברה ציבורית.

במסגרת הסימולציה המשתתפים יציגו את הכלים והמיומנויות שרכשו לצורך ביצוע הערכת שווי, הערכת רמת הסיכון של החברה ביחס לחברות אחרות בענף והתייחסות לחוב  של החברה ויאותגרו בשאלות מהעולם האמיתי. 

מטרות הקורס:

  • קריאה, הבנה וניתוח הצדדים העסקיים והחשבונאיים בדו"ח הכספי, לרבות הסקת מסקנות מקצועית.
  • הקנית יכולת ביצוע הערכת שווי לחברה ציבורית, וכלים למתן המלצת קנייה/מכירה/החזקה.
  • הכרות מעמיקה עם היבטי החוב סחיר של חברה (אג"ח קונצרני) מנקודת מבטו של מנהל השקעות
  • מתן כלים מעשיים לעמידה מול ועדת השקעות והצגת מחקר.

קהל יעד –

מנהלי השקעות, מנהלי סיכונים, אנליסטים (1-2 שנות ניסיון), סוחרים, מנהלי אשראי, סמנכ"לי כספים, רו"ח, אנשי בקרה וביקורת, יועצים משפטיים, קציני ציות, מנהלי קשרי משקיעים, מנהלי פיתוח עסקי בחברות ועוד.

ללקוחות BDO 20% הנחה בהרשמה לקורסים באקדמיה לפיננסים.

לפרטים נוספים והרשמה 

או בטלפון – 03-9718800