הרצאות/ראיונות בתחום מחירי העברה

חקיקת מחירי העברה החדשה


מס חברות גלובלי והשפעות על מחירי העברהפאנל מומחים BDO TAX TALK בשבוע התעישיה של BDO 2021מגמות דיווח במחירי העברה ומיסוי מרכזי פיתוח מיסוי מרכזי פיתוח של חברות זרות בישראל18.1.2015 - מיסוי בינלאומי ומחירי העברה