מחירי העברה

מחירי העברה

תחום מחירי העברה מהווה חלק משירותי המיסוי הבינלאומי של פירמת BDO Israel. תחום מחירי העברה רלוונטי, בין השאר, לכל עסקה בינלאומית בין צדדים קשורים. 

לפירמת BDO Israel נסיון עשיר בתחום מחירי העברה. מחלקת מחירי העברה מספקת את שירותי מחירי העברה, במידת הצורך, בשיתוף עם צוות מחירי העברה ברשת BDO במדינות השונות. 

המקצועיות והשירות הניתן על ידי המחלקה הם ברמה הגבוהה ביותר. הידע, הפרקטיקה והנסיון הנצברים ברשת BDO העולמית מיושמים על ידי מחלקת מחירי העברה בישראל. לאנשי המחלקה נסיון במתן שירותי מיסוי בינלאומי, המהווה ערך מוסף עבור הלקוח בשילוב והתאמת שירותי מחירי העברה לאסטרטגיית המיסוי המקומי והבינלאומי הכוללת של הלקוח.

שירותי מחירי העברה המוצעים על ידינו (הן עבור דין ישראלי והן עבור דין זר):

  • תכנון מדיניות מחירי העברה על פי צרכי האירגון הרב לאומי (אפשרי תוך שילוב ייעוץ מס בינלאומי) 
  • חקר שוק: בחינת מחיר השוק הרלוונטי בעסקה בינלאומית בין חברתית (הן לצורך דרישת רשויות המס השונות והן לצרכים חשבונאיים פנימיים)
  • תיעוד: הכנת התעוד הנדרש על פי תקנות מחירי העברה בישראל ובעולם. תעוד הולם מסייע בין השאר   בהקטנת החשיפה לקנסות מצד רשויות המס 
  • הכנה לביקורת של רשויות המס בישראל ובעולם 
  • השגת Pre-ruling עם רשויות המס בישראל ובעולם 

צוות מחלקת מחירי העברה, המורכב מרואי חשבון, עורכי דין וכלכלנים בעלי ניסיון בישראל ובחו"ל, מציע שירותי מחירי העברה לאסטרטגיית המיסוי המקומי והבינלאומי הכוללת של הלקוח. לצוות, בראשות עו"ד רו"ח עמית שליט, ניסיון במתן שירותי מיסוי בינלאומי המהווה ערך מוסף עבור הלקוח בשילוב שירותי מחירי ההעברה.

בעולם גלובלי ותחרותי, כאשר יזם בוחר לבצע פעילות רב לאומית, או כשקבוצה פועלת מחוץ לישראל, השפעת מערכת המס יכולה להוות יתרון או חיסרון, שכן אם אתה יצרן ישראלי, המתחרה מול יצרן סיני על ליבו של לקוח אירופאי, שיקולי המס בישראל ובחו"ל והוודאות המיסויית, משפיעים על יכולת התחרות והרווחיות שלך.

עמית שליט, שותף בתחום המיסוי הבינלאומי והאחראי על מחלקת מחירי העברה  ב BDO זיו האפט, מרחיב בנושא בראיון הבא.