מנטור פיננסי לעסקים קטנים

 

עסקים קטנים מתמודדים עם בירוקרטיה רבה מול רשויות המס והרגולטורים השונים.

היעדר הידע הנדרש להתנהלות מולם מוביל פעמים רבות, לקנסות או תשלומים עודפים ופגיעה ממשית בתזרים המזומנים של העסק.

על מנת להתמודד עם האתגרים הבירוקרטיים הרבים של ניהול עסק קטן BDO מספקת את שירות מנטור פיננסי המסייע לעסקים להיערך מראש ומלווה אותם בדרך להצלחה.

אנו מציעים מעטפת שירותים כוללת המבוססת פגישות תקופתיות על הלקוח, ומסייעת למנוע מקרים של תשלומי יתר וכן לבנות מנגנון חיזוי מראש לתקבולים וההוצאות ולנווט בחוכמה לצמיחה עסקית.

 

שירותי מנטור פיננסי כוללים, בין היתר:

  • ייעוץ שוטף למנכ"ל והנהלת העוסק בכל סוגיית פיננסים, חשבונאות ומיסוי.

  • הפקת דיווח חשבונאי ניהולי בתדירות תקופתית.
  • תחזיות תזרימי מזומנים וניתוח מצבו הפיננסי של העוסק.
  • סיוע בבניית תקציב, ליווי אסטרטגי והגדרת יעדים לצמיחה.
  • ליווי שוטף בניהול ושיפור ביצועים: גיבוש דוחות ניהוליים ומעקב אחר ביצועי העוסק.
  • תכנון פיננסי לטווח קצר וארוך, התוויית קווי פעולה ומדיניות כלכלית.
  • ליווי עסקאות ברמת התא המשפחתי תוך שימת דגש מיוחד על צרכי הנישום.
  • ניהול העושר המשפחתי

 

 

 

זהר ממן

זהר ממן

ראש יחידת העסקים הקטנים תל אביב, ראש תחום הרופאים העצמאים ובעלי הקליניקות הפרטיות.
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$