מיסוי פרט

מיסוי פרט

 

מחלקות מיסוי הפרט מנהלות מספר רב של תיקי יחידים תוך שימת דגש מיוחד על צרכי הנישום היחיד, ועוסקות בשלושה תחומים עיקריים: מיסוי היחיד, מיסוי קצבאות ופרישה ותמריצים ואופציות לעובדים.

מחלקות מיסוי פרט מונות רואי חשבון ויועצי מס בעלי ניסיון רב במתן שירותי מיסוי היחיד. בראש מחלקת מיסוי הפרט ואופציות עומד רו"ח עדי שלום, שותף ויועץ מס מוסמך, בעל ניסיון של למעלה מעשר שנים בתחום, בראש המחלקה ללקוחות עתירי הון עומדת (עו"ד) חנה סלומון, אשר אחראית על הליווי האישי והמקצועי הניתן ליחידים בעלי השליטה.

 

שירותי מחלקות מיסוי פרט כוללים:

מיסוי היחיד: 

  • ליווי עסקאות בעלי שליטה בחברות לרבות מכירה, הקצאה וכיו"ב 
  • הגשת דוחות אישיים והצהרות הון בתיקי יחיד
  • ליווי שומות והתדיינות בגין שומות עם רשויות המס
  • בחינת היבטי ביטוח לאומי והחזר דמי ביטוח לאומי ששולם ביתר
  • גילוי מרצון

מיסוי קצבאות ופרישה: 

  • בחינת היבטי המיסוי במועד הפקדה ו/או פרישה של עובדים/בעלי שליטה ממעבידיהם
  • טיפול בהשגת אישורים מקדמיים מנציבות מס הכנסה בגין הפקדות/משיכות חריגות לרבות קבלת קצבה עתידית

אופציות ותמריצים לעובדים: 

  • תכנון, ליווי וטיפול של תוכניות האופציות השונות.