מיסים עקיפים

מיסים עקיפים

 

מחלקת מיסים עקיפים מתמחה בליווי שוטף של העסק וליווי וייעוץ עסקאות מיוחדות, וזאת תוך שימת דגש על השלכות המע"מ. בנוסף, פעילות המחלקה כוללת ייצוג בדיוני שומות מול רשויות מע"מ, קבלת פרה - רולינג, כתיבת חוות דעת בסוגיות מע"מ ועוד.

צוות מחלקת מיסים עקיפים, בראשותו של שותף רו"ח (עו"ד) אייל פישביין ועו"ד אילת יצחקי, שותפה מיסים עקיפים (מע"מ ישראלי, אירופי ומכס), מטפל ומייעץ בסוגיות מקצועיות הנוגעות לחוק מס ערך מוסף, על היבטיו השונים וכן בנושאי מיסוי עקיף.

 

אייל פישביין

אייל פישביין

שותף, מנהל מחלקת מיסים עקיפים, מיסוי מגזר התיישבות
personBDO.LiveSite.ViewBio