מע"מ אירופי

 

השירותים כוללים ייעוץ, ליווי ותכנון בפעילות הכרוכה במע"מ אירופי כדלקמן:

  • חברות ישראליות המעניקות שירותים באינטרנט/ סלולר/ אמצעי אלקטרוני ללקוחות באירופה - השלכות מע"מ באירופה ואפשרויות לצמצום החשיפה
  • חברות אירופיות בתחומי הפיננשיאל, גיימינג, מדיקל, חברות אחזקה - תכנון להפחתת עלות מע"מ שאינו בר קיזוז
  • עסקאות נכסים/ מניות הקשורות לאירופה - צמצום עלויות מע"מ בהוצאות עסקה, בניית מתווה מיטבי תזרימית, ותכנון אופטימאלי בביצוע הפעילות ב"יום שלמחרת"
  • היבטי מע"מ ב global supply chain - אפשרויות לשיפור תזרים, אימתי יחול מע"מ אפס במסחר פאן אירופי, התיעוד, הדיווח, וניהול סיכונים כנדרש
  •  ייעוץ לגבי פעילויות/ סניפים באירופה/ נדל"ן באירופה
  • חברות הנושאות בעלויות מע"מ באירופה - אפשרויות להימנעות מהחיוב במע"מ / ייעול החזרים
  • עלויות מע"מ אירופי צפויות להיות בתחומי נדל"ן באירופה ושירותים הקשורים לנדל"ן, מחסנים, חוות שרתים, תערוכות, נסיעות, טובין באירופה, ועוד
  • ממשק עם המיסוי העקיף הישראלי

צור קשר עם המומחים שלנו