• מיסוי המגזר ההתיישבותי

מיסוי המגזר ההתיישבותי

ייעוץ במגוון רחב של סוגיות מס ייחודיות לקיבוצים ומושבים, תוך הסתייעות בידע המקצועי ובמומחיות של כלל מחלקות האשכול.

 

השירותים בתחום מיסוי המגזר ההתיישבותי כוללים:

  • סימולטור חדשני ותכנון אופטימלי של מבנה המס והביטוח הלאומי לקיבוץ מתחדש ולקיבוץ שיתופי
  • עריכה והגשה של דוחות המס של הקיבוץ והתאגידים אשר בשליטתו, החזרי מס וטיפול שוטף מול רשויות המיסים.
  • יעוץ ותכנון מס ליזמים ועצמאים בניהול חשבונות, הגשת דוחות מס וקשר עם רשויות המס והקיבוץ, בהתאמה לסוגי היזמים השונים: עוסקים, שותפויות, חברות, אגודות.
  • תכנון, יעוץ וייצוג הקיבוץ בדיוני שומה במס הכנסה, ביטוח לאומי, ניכויים ומס ערך מוסף
  • ליווי מיסויי של עסקאות מורכבות - מקרקעין, רכישות ומיזוגים.
  • ייצוג הקיבוץ בפני רשויות המס ברה ארגון ושינוי מיבנה, לרבות פרה רולינג מול רשויות המס.
  • אישורים מיוחדים וקבלת פטורים ממיסים על עסקאות.
  • תמריצים ומענקים – מענקי הרשות לחדשנות (מו"פ), מרכז השקעות, קרנות האיחוד האירופאי, מפעל מאושר ומפעל מוטב
  • יעוץ במיסוי בינלאומי לקיבוץ ומפעליו.

 

צור קשר עם המומחים שלנו למיסוי המגזר ההתיישבותי