• מיסוי המגזר ההתיישבותי

מיסוי המגזר ההתיישבותי

מחלקת מיסוי המגזר ההתיישבותי עוסקת במגוון רחב של סוגיות מס שהינן ייחודיות למגזר ההתיישבות, שחלקים גדולים ממנו נמנים על לקוחות המשרד, זאת תוך הסתייעות בידע המקצועי ובמומחיות של כלל מחלקות האשכול.

צוות מחלקת מיסוי המגזר ההתיישבות הינו צוות מוביל בתחום אשר השאיר את חותמו בכל הנגע לתחום הייחודי של מיסוי המגזר ההתיישבותי וממשיך להנהיג את התחום.