• מיסוי המגזר
  ההתיישבותי

מיסוי המגזר ההתיישבותי

 

ייעוץ במגוון רחב של סוגיות מס ייחודיות לקיבוצים ומושבים, תוך הסתייעות בידע המקצועי ובמומחיות של כלל מחלקות האשכול.

 

השירותים בתחום מיסוי המגזר ההתיישבותי כוללים:

 • סימולטור חדשני ותכנון אופטימלי של מבנה המס והביטוח הלאומי לקיבוץ מתחדש ולקיבוץ שיתופי
 • עריכה והגשה של דוחות המס של הקיבוץ והתאגידים אשר בשליטתו, החזרי מס וטיפול שוטף מול רשויות המיסים
 • יעוץ ותכנון מס ליזמים ועצמאים בניהול חשבונות, הגשת דוחות מס וקשר עם רשויות המס והקיבוץ, בהתאמה לסוגי היזמים השונים: עוסקים, שותפויות, חברות, אגודות
 • תכנון, יעוץ וייצוג הקיבוץ בדיוני שומה במס הכנסה, ביטוח לאומי, ניכויים ומס ערך מוסף
 • ליווי מיסויי של עסקאות מורכבות - מקרקעין, רכישות ומיזוגים
 • ייצוג הקיבוץ בפני רשויות המס ברה ארגון ושינוי מיבנה, לרבות פרה רולינג מול רשויות המס
 • אישורים מיוחדים וקבלת פטורים ממיסים על עסקאות
 • תמריצים ומענקים – מענקי הרשות לחדשנות (מו"פ), מרכז השקעות, קרנות האיחוד האירופאי, מפעל מאושר ומפעל מוטב
 • יעוץ במיסוי בינלאומי לקיבוץ ומפעליו