• מיסוי תאגידים

מיסוי תאגידים

הייעוץ במחלקת מיסוי תאגידים ניתן בהקשר לפעילות עסקית של חברות הפועלות בישראל. הייעוץ לגבי מס חברות כולל פתרונות מס, שמטרתם הפחתה לגיטימית של נטל המס המוטל על הנישום. כמו כן, עוקבת המחלקה אחר ההתפתחויות בתחום דיני המס השונים ומפיצה עדכונים לעובדי הפירמה ולקוחותיה באמצעות חוזרים פנימיים ועלוני מידע חודשיים, זאת על מנת ליצור רמה מקצועית גבוהה, ולתת מענה לכל צרכי הלקוחות.

השירותים בתחום מס חברות כוללים:

  • סקירת דוחות התאמה למס שנתיים ורבעוניים: בחברות ציבוריות וסקירת דוחות התאמה למס שנתיים בחברות פרטיות
  • ליווי וייעוץ לעסקאות המבוצעות על ידי לקוחות הפירמה והאשכול, לרבות: מיזוגים, פיצולים, עסקאות מקרקעין, מחקר ופיתוח ומפעלים מאושרים ועוד
  • קבלת פרה-רולינג (אישור מוקדם) מרשויות המס
  • ייצוג בדיוני שומות במס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי וניכויים
  • לאומי ייעוץ שוטף ללקוחות הפירמה, לרבות מתן חוות דעת
  • הכנת חוזרים מקצועיים ללקוחות בתחום המס וכן עריכת ימי עיון והשתלמויות
  • בדיקת נאותות מיסויית (Due Diligence) של תאגידים. צוות מחלקת מס חברות מתמחה בליווי וייעוץ מיסויי בעסקאות, ייצוג הלקוחות מול רשויות המס בישראל בדיוני שומות ובקבלת אישורים מקדמיים, וכן בכתיבת חוות דעת מקצועיות.