מיסוי תאגידים

מיסוי תאגידים

 

תכנון פתרונות מס לחברות הפועלות בישראל, שמטרתם הפחתה לגיטימית של נטל המס המוטל על הנישום. צוות מחלקת מיסוי תאגידים עוקב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בתחום דיני המס השונים, מפיץ חוזרים מקצועיים ללקוחות ועורך ימי עיון והשתלמויות מקצועיות.

 

השירותים בתחום מס חברות כוללים:

  • ליווי וייעוץ מיסויי לעסקאות לרבות: מיזוגים, פיצולים, עסקאות מקרקעין, מחקר ופיתוח, מפעלים מאושרים ועוד
  • קבלת פרה-רולינג (אישור מוקדם) מרשויות המס
  • ייצוג מול רשויות המס בישראל - דיוני שומות במס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי וניכויים
  • ייעוץ שוטף ללקוחות הפירמה, לרבות מתן חוות דעת
  • בדיקת נאותות מיסויית (Due Diligence)  של תאגידים
  • סקירת דוחות התאמה למס לחברות ציבוריות ופרטיות