• מיסוי נדל"ן

מיסוי נדל"ן

אשכול המיסים של פירמת BDO זיו האפט מספק שירותי מיסוי כוללים. שירותים אלה מוצעים למגוון הרחב של לקוחות המשרד, כמו גם למגוון "לקוחות חיצוניים", שאינם נמנים עם הלקוחות הקבועים של המשרד ואשר פונים למחלקת המיסים לשם טיפול בענייני מיסוי שונים. בנוסף, מעניק אשכול המיסים שירותי "מטריה מקצועית" למשרדי רואי חשבון ועורכי דין, הנעזרים בידע המקצועי הרב שנצבר באשכול.

אשכול המיסים מורכב מ-10 מחלקות משנה אשר כל אחת צברה ידע מקצועי וניסיון רב בתחומה. האינטגרציה בין מחלקות אלה, מעניקה ללקוח שירות מקיף ומקצועי במגוון רחב של סוגיות מס תחת אשכול אחד.

מחלקת מיסוי נדל"ן מטפלת בספקטרום רחב של לקוחות מתחומי הנדל"ן השונים, החל מיזמי נדל"ן ,קבלני בנין ותשתיות וכלה בחברות גוש חלקה ובעלי הון פרטיים. 

צוות מחלקת מיסוי נדל"ן, בראשות רו"ח עו"ד טארק דיביני, מלווה ומייעץ לספקטרום רחב של לקוחות מתחומי הנדל"ן השונים. צוות המחלקה, המורכב מרואי חשבון ועורכי דין, צבר ידע וניסיון רב בתחום מיסוי הנדל"ן.

 

שירותי מחלקת נדל"ן:

  • ליווי ובניית עסקאות תוך תכנון מס אופטימלי 
  • בדיקות נאותות (Due Diligence) ברכישת חברות העוסקות בנדל"ן
  • ליווי בדיוני שומות ובקבלת אישורים מקדמיים והחלטות מיסוי מרשויות מס הכנסה 
  • מיסוי מקרקעין ומע"מ
  • מס שבח מקרקעין
  • ליווי הליכי הדיווח על עסקאות מיוחדות 
  • פירוקי איגודים